Logo Printen Logo RSS logo facebook

Europees Parlement neemt resolutie aan over de ’Routekaart voor gendergelijkheid 2006-2010’

Europees Parlement neemt resolutie aan over de 'Routekaart voor gendergelijkheid 2006-2010'

Op donderdag 17 juni 2010 beoordeelde het Europees Parlement de resultaten van de Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst en namen hieromtrent een resolutie aan.

Stukken in het dossier:

    • Ontwerpverslag door de Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Rapporteur Ilda Figueiredo, PE439.237
    • Verslag van 12 mei over de evaluatie van de resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst, 2009/2242(INI))
    • Niet-wetgevende resolutie, T7-0232/2010.