Logo Printen Logo RSS logo facebook

Wat kan u er in vinden?

- > ... voor het Amazone Informatiecentrum

 • officiële documenten van de Belgische, Europese en internationale overheden: wetgeving, beleidsbrieven, jaar- en werkingsverslagen, rapporten, adviezen, informatie- of sensibiliseringscampagnes, ...
 • studies en onderzoeken uitgevoerd door of in opdracht van de verschillende beleidsinstanties in België, in Europa en internationaal.
 • publicaties resulterend uit door de overheid gefinancierde projecten omtrent het beleid inzake gelijkheid v/m.

- > ... voor het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG)

 • de handbibliotheek van het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis
 • oude boeken over de positie van de vrouw in de samenleving
 • vrouwentijdschriften.

Waarom één catalogus?

Het Amazone Informatiecentrum en het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG) hebben ieder een specifieke werking en een eigen karakter. Toch besloten beide centra hun collecties aan te bieden via éénzelfde databank. Verschillende argumenten onderbouwden deze keuze:

 • vermijden van dubbele beschrijvingen:
  Actuele beleidsdocumententen uit de AVG-collectie, die verworven zijn in het kielzog van een bepaald archief, zijn vaak ook terug te vinden in de collectie van het Amazone documentatiecentrum. Een beleidsdocument dat deel uitmaakt van de collecties van beide centra, zal slechts één beschrijving krijgen in de databank (met verwijzing naar twee fondsen).
 • voorkomen van breuken:
  Wanneer verliezen beleidsdocumenten hun actualiteitswaarde of wanneer worden de oudere jaargangen van een lopende tijdschriftencollectie ’historisch’? Werken met één databank vermijdt kunstmatige breuken tussen heden en verleden.
 • gebruiksvriendelijkheid:
  De collecties uit beide centra kunnen op dezelfde manier bevraagd worden.