Logo Printen Logo RSS logo facebook

Steun Amazone en maak het verschil!

Steun Amazone en maak het verschil!

Uw gift steunt het sociaal project van Amazone, en draagt bij tot de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Uw financiële steun, hoe beperkt ook, helpt Amazone verder.

Amazone fungeert al twintig jaar als kruispunt gendergelijkheid in België, tussen de vrouwenbeweging, de overheid en de academische wereld. Het Documentatiecentrum Genderbeleid verzamelt en ontsluit de beleidsdocumenten van deze drie groepen stakeholders. Amazone stimuleert ook synergieën tussen al deze actoren en bevordert hiermee het proces naar meer gendergelijkheid.

Tegelijk is Amazone het kloppende hart van de vrouwenbeweging. De vzw runt de kantoren van een twintigtal vrouwenorganisaties die in het Amazonehuis zijn gehuisvest en biedt logistieke ondersteuning via professionele congresinfrastructuur en een stijlvol slowfood restaurant. Voor al die missies ontvangt Amazone structurele subsidies van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Sinds kort is Amazone ook de Belgische partner van het European Institute of Gender Equality (EIGE).

Amazone vindt het belangrijk om haar sociale missie binnen de eigen muren zelf consequent toe te passen. De Amazonegebouwen worden duurzaam beheerd. Als gecertificeerde ecodynamische onderneming ontving de vzw het Tweesterrenlabel van het Brusselse Gewest. Sinds eind 2013 opereert Amazone ook als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW). Hiervoor werken we samen met drie OCMW’s (Sint-Joost, Ukkel en Grimbergen). In dit kader stoomt Amazone vandaag zes Artikel 60 medewerkers klaar voor hun herintrede op de arbeidsmarkt.

Het team van Amazone dankt u alvast van harte voor uw steun!

Concreet

U kunt Amazone op verschillende manieren steunen:

-  Via het Fonds Vriendinnen van Amazone

Fondsen ‘Vrienden van’ zijn een moderne vorm van filantropie: privé-middelen – geld maar ook tijd en kennis – worden ingezet in dienst van de samenleving. Een Fonds ‘vrienden van’ is een structureel engagement dat continuïteit garandeert, waarmee duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen nagestreefd worden. De vriendinnen van Amazone engageren zich om samen actief fondsen te werven bij de vele sympathisanten van de organisatie en deze dan via het Fonds te bestemmen aan één of meerdere projecten van de organisatie. De vriendinnen beslissen autonoom welke projecten van de organisatie ze wensen te steunen.

Elk fonds zamelt via eigen acties geld in bij schenkers. Een fonds ‘vrienden van’ brengt jaarlijks minimum 10.000 euro samen. Giften, legaten, subsidies of toelagen worden enkel gebruikt om de projecten van de organisatie via het Fonds te financieren. Schenkers ontvangen van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro. Dankzij de goede reputatie van de Koning Boudewijnstichting kunt u schenken in volle vertrouwen en bent u er zeker van dat uw donatie bij de juiste projecten van de organisatie terecht komt. Op die manier wordt het algemeen belang maximaal gediend. De Stichting verwacht ook dat de oprichters de Ethische Code, ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be), als een minimum beschouwen.

Giften, legaten, subsidies of toelagen worden gebruikt om de activiteiten van het Fonds te financieren. Giften worden aan de Koning Boudewijnstichting overgemaakt of overgeschreven op rekening Bank van de Post IBAN: BE10 0000 0000 0404 met de vermelding “017/0470/00066”

Giften vanaf 40 euro op rekening van de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag.

-  Doe een gift

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op het rekeningnummer van Amazone vzw.
*IBAN: BE17 0012 8047 9721
*BIC: GEBABEBB
*Bank: BNP Paribas Fortis
*Mededeling: “Ik steun Amazone_Naam_Datum_732000"
Gelieve ook uw e-mail- en postadres op te sturen naar m.blomme@amazone.be.

-  Via een duo-legaat

Als het feminisme u nauw aan het hart ligt, kunt u Amazone ook via een duo-legaat ondersteunen door onze vzw op te nemen in uw testament.

De techniek van het duo-legaat kan ook fiscaal interessant zijn als hoge successierechten moeten worden betaald. Via het duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan zijn erfgenamen en een ander deel aan een goed doel. Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor rekening neemt.

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap een rol. Directe erfgenamen betalen minder erfenisrechten. Neven en nichten, vrienden en vriendinnen betalen het meest. Dat kan verholpen worden door een deel van het vermogen aan een goed doel na te laten, dat de successierechten van een neef, of vriendin betaalt. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Meer informatie

Meer informatie over de voordelen van een duo-legaat vindt u hier of bij een notaris.

Mocht u overwegen onze vzw als begunstigde in uw testament op te nemen, kunt u Amazone als volgt identificeren: Amazone vzw Middaglijnstraat 10 1210 Sint-Joost-ten-Node Ondernemingsnummer Amazone: 0455.555.451

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marleen Teugels, directrice van Amazone op nummer 02 229 38 00.