Logo Printen Logo RSS logo facebook

Maak jij Europa "genderwijs"? Teken dan voor 1 maart 2017 in op de "Europa voor de burger" of de "Creatief Europa"-subsidielijn

Maak jij Europa "genderwijs"? Teken dan voor 1 maart 2017 in op de "Europa voor de burger" of de "Creatief Europa"-subsidielijn

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen.

Het programma

Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren.

Het programma ondersteunt projecten die Europese burgers meer inzicht geven in Europese beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Europees niveau.

1. Wie?

Het programma staat open voor steden, gemeenten en provincies. Maar ook maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen en netwerken, vakbonden, denktanks, universiteiten, musea en andere culturele organisaties kunnen op dit programma intekenen. Omdat het programma vooral samenwerkingsprojecten ondersteunt, dient u partners te hebben in één of meer deelnemende landen.

2. Wat?

Het programma beschikt over een budget van 164 miljoen euro. Er is nu een nieuwe programmagids beschikbaar (in het Engels). Hierin vindt u alle criteria waaraan aanvragen moeten voldoen en een overzicht van indientermijnen.

3. Info?

In Vlaanderen kan je voor meer informatie over deze subsidielijn terecht bij Marie Renier, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Stafdienst Internationaal - Europa voor de Burger, Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, T + 32 (0)2 553 06 70.

Creative Europe (2014-2020)

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.

Creative Europe bestaat uit 3 programmaonderdelen: een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een subprogramma Media voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.

Meer informatie via deze webpagina, inclusief contactgegevens.

Infosessie

Er is ook een Infosessie ‘Creatief Europa en Europa voor de Burger’ voorzien op 8 februari 2017, van 10 tot 12.30u. in samenwerking met Socius. Inschrijven kan via deze link.