Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansen: projectoproep van de Stad Brussel - deadline: 15 maart 2017 (poststempel)

Gelijke kansen: projectoproep van de Stad Brussel - deadline: 15 maart 2017 (poststempel)

De Stad Brussel steunt lokale verenigingen actief op het vlak van gelijke kansen. Om uw kandidatuur voor een subsidie in te dienen is het nodig een formulier in te vullen dat u als volgt kunt bekomen:

De dossiers mogen evenwel niet via e-mail worden ingediend. U moet ons het formulier dus ingevuld en getekend terugsturen via de post. Elk formulier moet ten laatste op 15 maart 2017 (poststempel geldt als bewijs) in tweevoud worden opgestuurd naar de volgende adressen:

  • Émile Jacqmainlaan 1, 1000 Brussel
  • Dienst Gelijke Kansen – departement Organisatie, Anspachlaan 6, 1000 Brussel.

Uw vereniging heeft de mogelijkheid om meerdere projecten in te dienen. De Stad zal echter maximaal twee projecten per organisatie selecteren. Elk project maakt het onderwerp uit van een apart dossier. Eventuele subsidies zullen enkel gestort worden na ontvangst van een activiteitenverslag met financiële bewijsstukken die dit jaar gestandaardiseerd zal zijn (beschikbaar op de website van de Stad en bij de Cel Gelijke Kansen). In geen geval kan een voorschot worden toegekend.