Logo Printen Logo RSS logo facebook

Wat is de impact van partnergeweld op de werkvloer?

Wat is de impact van partnergeweld op de werkvloer?

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) heeft een enquête opgesteld waarin ze peilt naar de ervaringen van werknemers met partnergeweld.

Uit de cijfers van het Bureau van de Grondrechten van de Europese Unie uit 2014 blijkt dat in België 42% van de werkende vrouwen al het slachtoffer is geworden van psychologisch geweld en 21% van de werkende vrouwen het slachtoffer werd van respectievelijk fysiek geweld door toedoen van een partner sinds de leeftijd van 15 jaar. Buitenlands onderzoek toonds reeds eerder aan dat partnergeweld een impact heeft op de werkomgeving. Uit Canadees onderzoek blijkt dat 81,9% van de slachtoffers van geweld aangaf dat hun functioneren op het werk hierdoor negatief werd beïnvloed. 28,9% procent van de collega’s gaf aan dat zij ongerust of gestresseerd waren door de gewelddadige thuissituatie van hun collega. In 53,5% van de gevallen verplaatste het geweld zich zelfs naar de werkomgeving. “Deze cijfers geven aan dat bijna elke werkgever al geconfronteerd is geweest met een werkneemster die het slachtoffer is geworden van partnergeweld,” zegt Michel Pastee, directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Uit het onderzoek van het Bureau van de Grondrechten blijkt ook dat 20% van de slachtoffers verlof neemt omwille van thuisgerelateerd geweld. In het Verenigd Koninkrijk verliest zelfs 2% van de slachtoffers haar job omwille van partnergeweld.

Partnergeweld wordt ook vaak ingezet als controlemechanisme: 50% van de daders contacteert de partner op het werk om ze in de gaten te houden of te bedreigen. In de VS en Canada vindt zelfs in 53,5% van de gevallen het partnergeweld plaats op de werkvloer.

In België zijn dergelijke cijfers nog niet voorhanden. Om een beter zicht te krijgen op de omvang en de impact van partnergeweld op de werkomgeving in België, voert het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen, in samenwerking met de Universiteit van Western Ontario in Canada en de Belgische vakbonden, ABVV, ACV, ACLVB, een nationale enquête uit. In deze enquête worden werknemers bevraagd over hun ervaringen met partnergeweld, wat voor impact dit heeft op hun functioneren, hoe ze ondersteund worden en of hun werkomgeving hierin een rol kan spelen. Deze enquête wordt bovendien ondersteund door verschillende netwerken in de privé en publieke sector. Alle werknemers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête, zelfs als ze niet zelf geconfronteerd zijn geweest met partnergeweld. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan anoniem deelnemen.

Hier vind je de enquête: https://tinyurl.com/lndao6u