Logo Printen Logo RSS logo facebook

Deadline: 31 juli 2017: WATS - Women Award in Technology and Science

Deadline: 31 juli 2017: WATS - Women Award in Technology and Science

Bij Innoviris ontmoeten we elke dag succesvolle, ondernemende vrouwen uit de wetenschaps-en innovatiesector. Toch blijven ze een minderheid. Cijfers tonen immers aan dat slechts 25% van de gediplomeerden in wetenschappelijke of technische studierichtingen vrouwen zijn. Daarom gaan we op zoek naar vrouwelijke rolmodellen die Brusselse meisjes aanmoedigen om voor een wetenschappelijke carrière te kiezen. Sta jij je mannetje in een wetenschappelijke of technologische omgeving? Dan ben jij de vrouw die we zoeken! Jij wordt dan ambassadrice van de Brusselse wetenschapsvrouwen.

Dien je kandidatuur in vóór 31 juli !

Wanneer kom je in aanmerking?

Elke levende vrouw, zonder nationaliteitsvoorwaarde, die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen:

 • een vrouw zijn
 • een wetenschappelijk diploma hebben, i.e.:
  • een getuigschrift behaald hebben op het einde van het zesde jaar secundair onderwijs in het technisch of beroepsonderwijs in een technologisch of wetenschappelijk domein;
  • een bachelor hebben in een exact wetenschappelijke of technische richting
  • een master hebben in een exact wetenschappelijke of technische richting
 • haar beroepsactiviteit uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • meer dan 5 jaar wetenschappelijke en/of technologische beroepservaring bezitten
 • actief zijn in het milieu van wetenschapssensibilisering: ten minste één vulgariserende actie hebben ondernomen

Hoe dien je een aanvraag in?

Om deel te nemen aan de campagne WATS moet je jezelf inschrijven of moet je worden voorgedragen. Dit betekent dat de kandidates hun kandidatuur zelf opsturen of worden voorgedragen door iemand uit de wetenschappelijke sector.

De kandidaturen worden opgesteld met behulp van een formulier. Dossiers die in een andere vorm dan dit formulier worden ingediend, worden afgewezen.

De kandidaturen moeten ten laatste op 31/07/2017 om 14.00 uur worden ingediend bij Innoviris, het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, en moeten worden opgestuurd naar mpossoz@innoviris.brussels. Kandidaturen die na deze datum worden ingediend, komen niet meer in aanmerking.

Het dossier moet alle informatie en documenten bevatten zoals het formulier vereist, alsook elk ander document dat nuttig is om de kandidatuur te staven.

Meer informatie over de actie en de toelatingscriteria vind je in het reglement.

Meer informatie?

Meer informatie via: WATS - Women Award in Technology and Science

Contactpersoon:
Muriel Possoz
Science Promotion Advisor
Communication and Science promotion team
Tel. +32 2 600 50 11
mpossoz@innoviris.brussels