Logo Printen Logo RSS logo facebook

Stad Brussel: Oproep subsidies Gelijke Kansen 2018 [deadline: 15 mars 2018]

Stad Brussel: Oproep subsidies Gelijke Kansen 2018 [deadline: 15 mars 2018]

De Stad Brussel biedt steun aan initiatieven van plaatselijke verenigingen actief op het domein van gelijke kansen. De subsidieprocedure verloopt op een gestructureerde en eerlijke manier. Daarom wordt de Brusselse verenigingen gevraagd om elk jaar een vast subsidieformulier in te vullen.

De Stad Brussel kan binnen het goedgekeurde begrotingskrediet toelagen verlenen aan sensibilisering door activiteiten op het vlak van Gelijke Kansen. Binnen gelijke kansen kaderen acties met als onderwerp:

  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • maatschappelijke en interculturele diversiteit
  • ontvangst en integratie van nieuwkomers
  • gelijkheid tussen personen met verschillende seksuele geaardheden
  • autonomie en onafhankelijkheid van elkeen, waaronder personen met verminderde mobiliteit of personen met een verstandelijke beperking

Opmerking: de toelage kan nooit meer bedragen dan 2.000 euro per activiteit of project.

- Subsidieformulier Gelijke Kansen 2018 (PDF, 413.20 KB)
- Subsidiereglement (PDF, 95.85 KB)

Hoe indienen?

Elk formulier moet in 2 exemplaren worden opgestuurd ten laatste op 15 maart 2018 naar de onderstaande adressen (één per adres volstaat):

Kabinet van de schepen van Gelijke Kansen
Continentalgebouw
Emile Jacqmainlaan 1
1000 Brussel

Departement Organisatie - Cel Gelijke Kansen
Anspachlaan 6
1000 Brussel

Alle informatie