Logo Printen Logo RSS logo facebook

Steun Amazone via een gift of duolegaat

Door Amazone te steunen maakt u het verschil!

Uw donatie ondersteunt het sociaal project van Amazone, en draagt bij tot de gelijkheid van vrouwen en mannen. Lees meer

EXPERTES.brussels

Brusselse expertendatabank

Meer vrouwen loodsen naar raden van bestuur en adviesraden, dat is het doel van deze online expertendatabank. Vrouwen zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd in onze raden. Samen met u willen we streven naar meer gelijkheid.

Meer informatie vindt u op de Expertes.brussels.

Expertes.brussels plaatst vrouwelijke experten in de kijker

Brussel, 31 december 2016 - Vanaf 2017 wettelijke verplichting één op drie vrouwen in raden van bestuur. Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets lanceert, in samenwerking met Amazone vzw, een online databank van vrouwelijke experten: “Bedrijven, journalisten, overheden of organisaties geven soms aan geen vrouwelijke experten te vinden. Expertes.brussels biedt het antwoord door vrouwelijke experten samen te brengen in een vrij toegankelijke databank.

Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets heeft Amazone vzw een databank uitgewerkt met vrouwelijke experten die in Brussel werken of wonen. “Brussel barst van het vrouwelijk talent: onderneemsters, academici, opiniemakers en kunstenaars. Helaas moeten we vaststellen dat zij minder aan bod komen in de media en ondervertegenwoordigd zijn in raden van bestuur of adviesorganen,” stelt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets. Expertes.brussels zet vrouwelijke experten in de kijker. Het bedrijfsleven, de media, overheden of het middenveld kunnen zo kennis maken met inspirerende Brusselse vrouwen.”

De timing van de lancering is niet toevallig

Vanaf 2017 worden beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om minstens een derde vrouwen te laten zetelen in hun raden van bestuur. Amazone vzw en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets juichen deze nieuwe wet toe. “Een evenwichtige samenstelling man/vrouw in raden van bestuur is economisch interessant voor de bedrijven en voor de vele vrouwelijke experten die zo een kans krijgen hun kunnen te bewijzen,” aldus Staatssecretaris Debaets.” Marleen Teugels, directrice van Amazone vzw: “Wij zien de nieuwe wet op de genderquota als een win-win voor zowel de bedrijven als de vrouwen. Ik wil een warme oproep doen aan alle vrouwelijke experten die in Brussel wonen of werken om zich in te schrijven op Expertes.brussels zodat we samen de bedrijven kunnen helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.”

Kick-off met 100 expertes

De databank Expertes.brussels is vrij toegankelijk. Geïnteresseerde vrouwen kunnen zich makkelijk inschrijven en hun expertisedomeinen aangeven. Mogelijke domeinen zijn economie, politiek, media, wetenschap, gezondheid of sport. De experten kunnen ook aangeven beschikbaar te zijn voor lezingen en debatten. Criteria voor deelname zijn: minstens 5 jaar professionele of onderzoekservaring, wonen of werken in Brussel, maar ook ervaringsdeskundigen zijn welkom. Bedrijven, organisaties en journalisten krijgen zo snel een zicht op vrouwelijke expertise in Brussel. De databank gaat van start met een brede mix van 100 voortrekkers.


Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Vzw Amazone

Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
Tel: 02 229 38 00
Fax: 02 229 38 01
Het resource centrum Amazone biedt vrouwenverenigingen en alle actoren op het terrein van de gelijkheid v/m een brede waaier aan diensten en instrumenten. Amazone stimuleert eveneens de uitwisseling van ideeën tussen individuen en groepen die actief zijn op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Met de steun van :