Amazone vzw organiseerde op 18 juni 2021 een ontmoetingsdag in het kader van de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

 

Het doel van deze dag was

– goede praktijken te presenteren in de strijd tegen gendergerelateerd geweld;

– een kruisbestuiving tussen de verschillende benaderingen van de verschillende verenigingen, in een kader van productieve uitwisseling van goede praktijken, met thematische workshops;

– om discussies en uitwisselingen over dit onderwerp aan te moedigen;

– om aanbevelingen op te stellen voor overheidsinstanties en beroepsbeoefenaars die in hun werk te maken krijgen met gendergerelateerd geweld, met het oog op een beter begrip van deze problematiek;

 

Ter gelegenheid van 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, publiceren wij deze video – een compilatie van interviews met actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen gendergerelateerd geweld en die hebben deelgenomen aan de STOP-dag (verenigingen, psychosociale hulpverleners, enz.)

 

 

Een project gerealiseerd dankzij de steun van equal.brussels

 

 

­čĆ╣ STOP | Luttons ensemble contre les violences de genre ! Samen sterk tegen gendergeweld !