22 mei wordt de Internationale dag van de clitoris!

We vragen een grotere zichtbaarheid van dit onbekende orgaan!

 

Inderdaad, de clitoris blijft een haast onbekend orgaan. Ondanks dat haar vorm al perfect beschreven werd in 1844, was het noodzakelijk dat de Australische urologe Helen O’connell ons geheugen nog eens opfriste. Daarna maakte Odile Fillod de eerste 3D impressie van een clitoris om de ruimte die deze inneemt te laten zien en het grote publiek hiervan bewust te maken.
Al deze onderzoeksters hebben ons in staat gesteld om het verborgen deel van de clitoris te (her)ontdekken, om de machobenadering van de seksuologie en het gebrek aan interesse in vrouwelijk plezier in onderzoek en onderwijs te benadrukken. Veel schoolboeken vermelden de clitoris niet of slechts gedeeltelijk, zonder de ware vorm ervan te tonen.

 

Om deze “intellectuele excisie” aan de kaak te stellen en te verbannen, zijn onderzoeksters, kunstenaars en burgerbewegingen bezig met projecten die gericht zijn op meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De oprichting van een Europese Dag van de Clitoris heeft als doel om deze initiatieven op Europees niveau te versterken.

Vanmiddag vond een actie plaats om deze dag voor het Europees Parlement te lanceren.

Ga met ons mee op de Facebook-pagina!

 

Medeoprichters

Amazone vzw

Annie-Laurence Godefroy (Franse feministische activistische arts)

Camille Wernaers (Journaliste en Belgisch feministisch activiste)

CLEF – Franse coördinatie van de Europese Vrouwenlobby (De CLEF is een netwerk van verenigingen voor de bevordering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Frankrijk en in Europa).

“Dessine moi un clito” (vereniging)
Forum Femmes Méditerranée (Franse vereniging)
Maëlle De Brouwer (Belgische feministische activiste)

Odile Fillod (Franse onafhankelijk onderzoekster die in 2016 een 3D print van een clitoris heeft gemaakt)
Réussir l’égalité Femmes-Hommes (Franse vereniging)
Young Feminist Europe (een platform dat de stemmen en activiteiten van jonge feministen in heel Europa versterkt)