50 jaar feministisch geheugen

We keren terug naar 1970. Schijnbaar uit het niets trok een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op. Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen en Dolle Mina het begin in van de ‘tweede feministische golf’ in België. De jaren en decennia erna volgden tal van andere initiatieven. De herinnering aan en het erfgoed van deze brede en autonome beweging willen we niet verloren laten gaan.

Op 25/5 nodigen we iedereen die de voorbije jaren (van 1970 tot vandaag) in deze beweging – in al haar diversiteit – actief was, uit op een uitwisselingsdag. Aan de hand van jullie verhalen en herinneringen brengen we die dag de beweging in kaart en denken we na over het belang van de transmissie van erfgoed.

Op het programma:
• Een landschapstekening van de beweging met jullie inbreng
• Hulp en advies bij de erfgoedoproep (zie hieronder)
• Een herlezing van een tekst uit de feministische beweging van toen
• Workshop digitaal erfgoed
• Breng je feministische parcours in beeld
• Panelgesprek over het doorgeven van ideeën tussen generaties

Noteer 25/5 alvast in je agenda!

En lees onze erfgoedoproep, want tegen 2020 willen we het erfgoed van feministische en vrouwenorganisaties die ontstonden in de periode 1970 tot vandaag in kaart brengen. Je leest er alles over op

Tot dan!

AVG-Carhif, Fonds Suzan Daniel, RoSa, Amsab-ISG, Archiefbank Vlaanderen en Instituut voor Publieksgeschiedenis

Praktische informatie

Où ?
VZW Amazone
Middaglijnstraat, 10, 1210, Brussel