#MeToo, 4 jaar later!

Seksisme en seksueel geweld zijn nog dagelijkse realiteit!

Hoe hierop reageren in een werkomgeving?

Lancering van het instrument « MOOC_Entreprise »

Meer dan 9 op 10 vrouwen worden geconfronteerd met seksisme op de werkplek[1]. Het gaat dan vooral om vrouwen uit de schoonmaak en de gezinshulp, 32% van de huishoudhulpen geven aan slachtoffer te zijn geweest van geweld op het werk[2]. In 2021, tijdens de lockdown en de crisis die wereldwijd een weerslag had op de arbeidsomstandigheden, verslechterde de situatie nog: seksistisch geweld blijft een nijpend probleem.

Hoe werkne.e.m.st.ers beschermen en hen in staat stellen zich te ontplooien in een veilige en respectvolle professionele omgeving?

De Waalse Mouvement pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, het Franse Psytel en Amazone, het kruispunt gendergelijkheid hebben samengewerkt om dit probleem te bestrijden via een project dat gerealiseerd wordt met financiële steun van de Europese Unie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, genaamd “MOOC_Entreprise: seksisme bestrijden” (http://www.mooc-sexismatwork.eu). Het project werd geselecteerd in het kader van het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Commissie (MOOC=Massive Open Online Course).

De doelstellingen van het MOOC_Enterprise-project zijn:

  • e.m.st.ers bewust maken van alle vormen van seksistisch gedrag
  • informatie verstrekken over de wetgeving, want seksisme, seksuele intimidatie en aanranding zijn bij wet verboden
  • informeren over de mogelijkheden en de verplichting om te reageren

Het project bestaat uit een opleidingspakket (https://harcelementviolencesexisteentreprise.eu/):

  • een gratis online cursus die 24/7 toegankelijk is voor alle werkne.e.m.st.ers (de MOOC, Massive Open Online Course)
  • opleidingsmateriaal voor sessies voor personen (m/v) die met deze problematiek geconfronteerd worden (directieleden, toezichthouders, personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, diversiteitsverantwoordelijken, vakbondsleden, enz.)
  • informatiebronnen
  • affiches
  • een bewustmakingsbrochure

Deze MOOC is een gezamenlijk ontwerp van alle partners in het project. Het resultaat is daardoor tegelijkertijd dynamisch, uitdagend en makkelijk toegankelijk. Het degelijk karakter van het instrument is te danken aan de bijdragen van de expert⸱e⸱s.

De MEFH en Amazone organiseren op dinsdag 21 september 2021 een conferentie over seksistisch en seksueel geweld op het werk, om van gedachten te wisselen met actoren in het veld, ondernemingen, vakbonden en het VBO. Op dat moment stellen wij de MOOC_Entreprise voor, een instrument om seksisme en seksuele intimidatie op het werk te bestrijden

Gratis en verplichte inschrijving afhankelijk van beschikbaarheid, via het inschrijvingsformulier.
https://forms.gle/egcESQW5EMm1Yu9v9

Waar?  Amazonejuis  – Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel (www.amazone.be )

Wanneer? Dinsdag 21 september 2021 van 14.00 tot 17.30u.

Wie? MEFH en Amazone

Taal? Presentaties in het Frans en het Nederlands. Streaming en vertaling zijn voorzien.

Simultaanvertaling in het Frans, Nederlands en Engels

 

Programma:

13:30 Welkom en registratie

14:00 Inleiding – Mevrouw Donatienne PORTUGAELS, voorzitster van de Mouvement pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, MEFH – FR

14:10 Gelijke kansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Mevrouw Nawal BEN HAMOU, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – NL

14:25 Actiris – Mevrouw Floriane CHARLES – Diversiteitsmanager et gendercoördinator – “Naar een inclusieve organisatiecultuur” – FR

14:40 MIVB – Mevrouw Tamara EELSING – Diversiteitsmanager MIVB-STIB – “Wat doet de MIVB om seksisme te bestrijden?” – NL

14:55 Nautaduthil, Mijnheer Thierry DUQUESNE, Advocaat, local partner – “De ervaring van Nautaduthil bij de aanpak van seksisme en gendergerelateerd geweld onder haar cliënten” – FR

15:10 Presentatie van onze tool ter bestrijding van seksisme en seksuele intimidatie in bedrijven (MOOC, Massive Open Online Course) – Mevrouw Claire STAPPAERTS, projectleider MEFH – FR

15:25 V&A

15:35 Pauze

15:55 Mevrouw Sylvie GROLET verbonden aan het Waals Gewest – “Gelijke kansenbeleid in het Waals Gewest” – FR

16:10 ACV – Mevrouw Alicia SCHMIT – Vakbondsafgevaardige ACV Gender Brussel – “De rol van de vakbonden in de preventie en de strijd tegen gendergerelateerd geweld en seksisme in ondernemingen” – FR

16:25 ABVV – Spreekster over “De rol van vakbonden bij het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd en seksueel geweld op het werk” – NL

16:40 VBO – Mijnheer Kris DE MEESTER, Eerste Raadsman, Competentiecentrum Werkgelegenheid & Sociale Zekerheid – Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk – “Advies aan ondernemingen inzake preventie en bestrijding van seksisme en seksueel geweld op het werk” – NL

16:55 V&A

17:05 Afsluitingen

17:30 Afsluitend drankje

 

 

Perscontact:

Donatienne Portugaels, coördinatrice MEFH

Inge Van der Stighelen, stafmedewerkster Amazone Documentatiecentrum

[1] Volgens een enquête van JUMP uit 2016

[2] Volgens een enquête (2017) van de afdeling Voeding en Diensten van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond)