Amazone ondersteunt de campagne «Justitie voor allen (V/M/X) – 66 dagen om justitie te redden!»

20 maart is sinds kort de «dag van de justitie». En in 2019 zijn wij toevallig precies 66 dagen gescheiden van de federale verkiezingen van 26 mei. Dit is de reden waarom de magistratenverenigingen een campagne lanceren onder de titel «66 dagen om justitie te redden ».

In het kader van deze beweging besliste de Franstalige vrouwenvereniging «Femmes de droit, Droit des femmes» om zich, in samenwerking met Université des Femmes, solidair te verklaren met de initiatiefnemers van de actie uit de juridische wereld en om de campagne: «Justitie voor allen (v/m/x) – 66 dagen om justitie te redden!» te ondersteunen. Ook Amazone staat achter de aanbevelingen van de campagne.
Concreet zullen de feministische verenigingen tussen 20 maart en 26 mei 66 aanbevelingen formuleren en 66 mededelingen verspreiden rond de noodzaak van de uitbouw van een meer feministische justitie, met meer middelen.

Er zullen evenementen worden georganiseerd in de vier hoeken van het land om burgers rond dit thema te sensibiliseren en om de politieke partijen te interpelleren over hun programma op het vlak van justitie. U kan deelnemen en uw steun aan de actie betuigen door de campagnebeelden (zie https://66dagen.be/) te delen op de sociale media met de hashtags: #Justitie voor allen, #sosjustitie, #66dagenomjustitieteredden.