HbH2019_RightsNow_005a_fr

Amazone ondersteunt de Right(s) Now-manifestatie op 12 mei

Amazone ondersteunt het Right (s) Now-evenement op 12 mei. Tijdens de manifestatie zal een checkpoint “Gelijke beloning en pensioen tussen mannen en vrouwen” worden georganiseerd door feministische collectieven. Op 12 mei verzamelen we onze feministische en klimaatstrijd !

Allemaal verenigd voor een inclusieve, duurzame en inclusieve samenleving. Omdat alles met elkaar verbonden is, laten we tienduizenden mensen op straat bundelen om onze fundamentele rechten te handhaven. Waardig werk, een gezond milieu: deze grondrechten zijn verankerd in onze Grondwet, artikel 23: “Iedereen heeft het recht een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid”.

De website van de manifestatie

Het evenement op Facebook