Geschiedenis

Amazone werd plechtig ingehuldigd in 1995. En stapsgewijs wist onze vereniging een bijzondere en opmerkelijke plaats te veroveren binnen het gelijke kansenlandschap in België. Amazone biedt aan vrouwenorganisaties en aan alle actoren op het vlak van gendergelijkheid een unieke plaats voor publiek debat rond vragen over gendergelijkheid en feminisme. Amazone is een visionair concept dat in meerdere landen werd overgenomen, meer bepaald in Frankrijk, Italië en Portugal.

De positie die Amazone vandaag de dag bekleedt bracht ons ertoe de baseline «Kruispunt gendergelijkheid » aan te nemen. De baseline « Kruispunt gendergelijkheid » zou kunnen verwijzen naar het geografisch ingebed zijn van het Amazonehuis tussen de Middaglijnstraat, de Uniestraat en de Brialmontstraat in Sint-Joost.
 
Maar in de eerste plaats refereert de term « kruispunt » aan het feit dat Amazone een plek is van dialoog en van zoeken naar convergentie tussen diverse meningen en belangen met het oog op gezamenlijke actie. Het woord « kruispunt » symboliseert de stroom en de diversiteit aan ideeën en activiteiten die Amazone als ondersteuningsstructuur faciliteert.
 
« Kruispunt » wijst daarnaast ook op de erkenning van het belang van het hanteren van een kruispuntperspectief wanneer er sprake is van discriminatie op grond van geslacht en op de mogelijkheid voor vrouwen om niet-evidente keuzes te maken.

Amazone logo

Gelijke kansen is niet enkel een vrouwenzaak. Amazone werd een ontmoetingsplek voor eenieder die zich inzet voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen vanuit de ambitie om zichtbaarheid te geven aan het werk van vrouwenverenigingen en vanuit de waardering voor hun bijdrage.

« Amazone, een plaats waar activistische campagnes en tentoonstellingen hand in hand gaan, waar passie en vrouwelijkheid elkaar met humor en overtuiging vinden tijdens conferenties, commissievergaderingen en geanimeerde debatten» Franstalige Vrouwenraad