Steun ons

Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid en het kloppend hart van de vrouwenbeweging. Uw financiële steun, van welke omvang ook, zal Amazone helpen om haar werk verder te zetten.

Met uw bijdrage aan het Fonds Vriendinnen van Amazone steunt u Art’mazone, een artistiek project dat werkt aan de empowerment van vrouwelijke kunstenaars via expo’s in het Amazonehuis

pin-amazone_small

Doe een gift aan het Fonds Vriendinnen van Amazone door hier te klikken

Giften, legaten, subsidies of toelagen worden enkel gebruikt om de projecten van de organisatie via het Fonds te financieren. Schenkers ontvangen van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro. Dankzij de goede reputatie van de Koning Boudewijnstichting kunt u schenken in volle vertrouwen en bent u er zeker van dat uw donatie bij de juiste projecten van de organisatie terecht komt. Op die manier wordt het algemeen belang maximaal gediend. De Stichting verwacht ook dat de oprichters de Ethische Code, ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, als een minimum beschouwen.

Indien u onze organisatie als begunstigde wil opnemen in uw testament, gebruik dan volgende informatie:

Amazone vzw
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
Ondernemingsnummer van Amazone: 0455.555.451