Carlien Scheele

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE), heeft sinds 1 februari 2020 een nieuwe directeur, namelijk Mevr. Carlien Scheele.

Carlien Scheele heeft bijna 30 jaar ervaring op het vlak van gelijkheid. Ze treedt in functie bij EIGE vanuit de Nederlandse overheid, waar ze directeur was bij de overheidsdienst voor vrouwenemancipatie en LGBTI-gelijkheid. Zij was verantwoordelijk voor het mainstreamen van een genderperspectief in het beleid van alle ministeries in Nederland.

Mevrouw Scheele vertegenwoordigde Nederland bij de Raad van Europa, waar zij de voorzitter was van de eerste Commissie voor gendergelijkheid en van de Commissie sociale cohesie, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ze was ook lid van de raad van bestuur van EIGE en van de EU-groep op hoog niveau inzake gendermainstreaming.

Mevrouw Scheele heeft de Nederlandse nationaliteit en spreekt vloeiend Engels en Frans. Haar moedertaal is Nederlands. Ze start een ambtstermijn van vijf jaar als directeur van EIGE. Haar mandaat kan nog eens met vijf jaar kan worden verlengd.

Haar insteek: “Gender is geen detail – maar STEEDS relevant, op ALLE vlakken, van economie tot klimaatverandering. Het is de taak van EIGE te laten zien hoe en wat beleidsmakers hieraan kunnen bijdragen. Je moet verhalen vertellen en je moet de impact van ongelijkheid op het leven van mensen concreet uitleggen. En je moet praktische hulpmiddelen bieden voor beleidsmakers”.

Voor vragen van de media kunt u contact opnemen met Veronica Collins, telefoon: +370 5 2157 449, veronica.collins@eige.europa.eu