stop-sexism

De Raad van Europa lanceert een nieuwe actie in de strijd tegen seksisme

In maart 2019 nam de Ministerraad van de Raad van Europa een nieuwe aanbeveling over de preventie en de strijd tegen seksisme aan. Deze tekst bevat niet alleen de eerste op internationaal niveau overeengekomen definitie van seksisme maar ook een reeks van concrete maatregelen om dit al te wijd verspreid fenomeen tegen te gaan.

Seksisme is overal: in het nafluiten van vrouwen op straat, in het miskennen van vrouwen tijdens werkvergaderingen en in het overstelpen van jongens met agressieve mannelijke rolmodellen in videospelletjes. Of ook wanneer men de lengte van de jurk van een vrouwelijke politica belangrijker vindt dan haar laatste parlementaire bijdrage. Een ophoping van seksistische gedragingen mondt uit in discriminatie, en tenslotte zelfs in geweld.

Volgens Secretaris-generaal Thorbjørn Jagland  “No-one should be discriminated against because of their sex. This is a basic principle which we are still far from respecting in practice. Through efforts to prevent and combat sexist behaviour, the Council of Europe wants to help ensure a level playing field for women and men, boys and girls.” [“Niemand zou gediscrimineerd mogen worden vanwege zijn of haar geslacht. Dit is een basisprincipe dat in de praktijk nog lang niet altijd gerespecteerd wordt. Door het leveren van inspanningen om seksistisch gedrag te voorkomen en te bestrijden, wil de Raad van Europa bijdragen tot een gelijke positie voor vrouwen en mannen, jongens en meisjes.”]

Seksisme is nefast en één van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het leidt tot gevoelens van waardeloosheid, zelfcensuur, gedragsverandering en zelfs tot een verslechtering van de gezondheid. Seksisme treft vrouwen en meisjes onevenredig. Sommige groepen van vrouwen, zoals vrouwelijke politici, journalistes, vrouwen die zich inzetten voor de verdediging van mensenrechten of jonge vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor seksistische daden. Maar seksisme kan ook mannen en jongens raken wanneer deze zich niet conformeren aan de rollen en stereotypen die doorgaans met hun geslacht worden geassocieerd. Bovendien kan de impact van seksisme worden versterkt voor sommige vrouwen en mannen vanwege hun etnische afkomst of leeftijd, handicap, sociale afkomst, religie, genderidentiteit, seksuele geaardheid of andere factoren.

Om dit tegen te gaan en de uitvoering van de aanbeveling te ondersteunen, lanceert de Raad van Europa een videoclip en een speciale webpagina onder het trefwoord #stopsexism en de slogan “Zie het. Zeg het. Laten we dit stoppen.” Het doel is het grote publiek te helpen bij het herkennen en bestrijden van seksistische daden.

Meer informatie over het werk van de Raad van Europa over het voorkomen en het bestrijden van seksisme (EN).