Catalogus en repertorium

Catalogus

De online bibliotheekcatalogus bevat het boekenbestand van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid en verwijst naar een groeiend aantal elektronische equivalenten. In onze collectie vindt u beleidsdocumenten in verband met gendergelijkheid van de verschillende bestuursniveaus in België en belangrijke beleidsteksten van het Europese en internationale niveau. We refereren aan wetgeving en studies, persberichten, campagnes en sensibiliseringsmateriaal gefinancierd of op touw gezet door overheden. Maar evenzeer ontsluiten we standpunten, dossiers, publicaties en promotiemateriaal uit de vrouwenbeweging, die Amazone als kruispunt Gendergelijkheid ondersteunt.

Op zoek naar informatie rond een genderthema? Stuur dan een e-mail naar docu@amazone.be. Vermeld thema, doel en periode van uw zoekopdracht, de taal van uw documenten die u wilt consulteren (NL/FR/EN) en de deadline. Wij antwoorden u zo vlug mogelijk. U kan ons centrum ook bezoeken na afspraak.

E-library van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE)

Sinds 2012 is het Documentatiecentrum partner van de Europese e-library, een grootschalig project opgezet door het Documentatiecentrum van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE. RDC). Consulteer meteen de e-library of bezoek de webpagina van het EIGE. RDC.

Online repertorium van organisaties voor gendergelijkheid

Het online repertorium met adresgegevens van meer dan 700 organisaties in België die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bezig houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen en actief zijn in diverse sectoren.

U vindt er verenigingen uit het middenveld: belangengroepen, beroepsverenigingen, centra voor volwasseneneducatie, documentatie- en informatiecentra, drukkingsgroepen (inclusief vakbonden), onthaal- en hulpdiensten, overleggroepen, politieke verenigingen of partijen, sociaal-culturele verenigingen, studie- en onderzoekscentra, vormingsinstellingen en vrouwennetwerken en officiële instellingen, belast met gendergelijkheid.

De databank wordt regelmatig geactualiseerd! Vertegenwoordigt u een nieuwe vereniging of wenst u gegevens te wijzigen, aarzel dan niet om ons te contacteren via docu@amazone.be