Netwerking

Amazone en zijn Documentatiecentrum Genderbeleid zijn ook Europees actief en als zodanig lid van Europese netwerken van vrouweninformatie en genderstudies.

WINE

Sinds 2003 is Amazone partner van WINE (Women’s Information Network Europe), een Europees netwerk van vrouwenarchieven, vrouwenbibliotheken en vrouwendocumentatiecentra.

Actueel telt WINE 49 leden uit 20 Europese landen, Turkije en Rusland. WINE-leden staan met elkaar in contact via de WINE-mailinglijst en wisselen informatie uit via de WINE-blog. Er worden jaarlijks ontmoetingen georganiseerd, in samenwerking met AtGender en/of het RDC van EIGE.

De WINE-blog wordt gehost door de coördinator van WINE, de Italiaanse Biblioteca delle Donne.

ATGENDER

Amazone is lid van AtGender, de Europese vereniging voor genderonderzoek, -onderwijs en -documentatie die open staat voor academici, activisten en instellingen uit het domein van gender- en queerstudies, feministisch onderzoek, vrouwen, seksuele en LGBTQI-rechten, gendergelijkheid en diversiteit.

ATGENDER organiseert « Spring »-conferenties en samen met een externe partner om de drie jaar de prestigieuze « European Feminist Research Conference ». AtGender biedt een uitgelezen kans tot netwerking voor studenten, activisten, kunstenaars en beleidsmedewerkers die zich interesseren aan genderonderzoek.

AtGender nam in 2009 de fakkel over van Athena (Advanced Thematic Network in Activities in Women’s Studies), een academisch netwerk van meer dan 80 universitaire instellingen, feministische organisaties en vrouweninformatiecentra vanuit de hele EU.

ABD-BVD en VVBAD

Sinds zijn oprichting is Amazone lid van ABD-BVD (Association Belge de Documentation – Belgische Vereniging voor Documentatie) en de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie). Deze twee beroepsverenigingen brengen een gevarieerd publiek van informatie- en documentatiespecialisten bijeen. Hun activiteiten (studiedagen, workshops, tijdschriften) en meer in het bijzonder het jaarlijkse « Inforum » van de BVD en « Informatie aan zee » van de VVBAD helpen professionals om zich bij te scholen, van gedachten te wisselen et na te denken over de vele uitdagingen waarvoor de informatiesector zicht geplaatst ziet.
Sinds 2018 is het Documentatiecentrum Genderbeleid lid van de werkgroep « Wetenschappelijke & speciale bibliotheken » van de VVBAD.