Vrouwelijke symbolische aanwezigheid en diversiteit in de (stedelijke) openbare (reële en virtuele) ruimte

De (stedelijke) openbare ruimte behoort evenzeer toe aan vrouwen als aan mannen. Maar voelen vrouwen er zich eveneens in thuis? En biedt de virtuele openbare ruimte misschien nieuwe kansen?

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (equal.brussels) wil Amazone opnieuw aandacht schenken aan dit thema via de organisatie van een tentoonstelling in het Amazonehuis, Middaglijn 10, 1210 Brussel, die zal lopen van september 2020 tot januari 2021.

  • Lever jij een bijdrage?

Bent je student.e, street artiest.e of professioneel kunstena.a.r.es… dan rekenen wij op uw creatief talent!

We kijken uit naar jouw bijdrage in de vorm van een beeldend kunstwerk: tekening, schilderij, (muur)schildering, grafisch werk, foto, video (mits eigen apparatuur), klein beeldhouwwerk of installatie… dat aandacht schenkt aan diversiteit en het toe-eigenen door vrouwen van de stedelijke (reële en virtuele) openbare ruimte en dit thema op een originele en/of artistieke manier vorm geeft. Na input van de curatrices werd deze oproep uitgebreid naar de podiumkunsten: ook archieffoto’s of video-opnames van optredens of theaterstukken al dan niet in combinatie met het opvoeren van een korte sketch tijdens de vernissage van de tentoonstelling zijn welkom.

Wil je hieraan meewerken? Kijk dan voor meer praktische informatie in deze oproep.

  • Laat je inspireren!

De tentoonstelling gaat gepaard met een studienamiddag en ter inspiratie van de kunstenaars werd een thematische bibliografie samengesteld met wetenschappelijke literatuur rond de symbolische aanwezigheid van vrouwen en de aandacht voor gendergelijkheid en diversiteit in de openbare (stedelijke en virtuele) ruimte. Hiernaast ter vervollediging van het spectrum: 2 bijlages. De eerste bijlage bevat een selectie van projecten, netwerken en goede praktijken uit het middenveld, de tweede bijlage richt de aandacht naar gendergelijkheid in  podiumkunsten.

Dit is iets voor mij!

We geven alvast mee dat Amazone de communicatie verzorgt rond deze tentoonstelling. Daarnaast kan je rekenen op een vernissage en finissage en op een beperkte vergoeding voor de uitleen van je kunstwerk. En, als bonus, de uitreiking van een (publieks)prijs, met aanduiding van een 2de en 3de laurea.a.t.e.

Curatrices:

  • Els De Vos (dr.ir.-architect en ruimtelijke planner, verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen)
  • B. Hermès Roland (PhD in informatie en communicatie, met specialisatie podiumkunsten, leerkracht en wetenschappelijk medewerker bij CiASp_Centre de recherche en Cinéma et Arts du Spectacle aan de ULB)

Tentoonstellingsruimte: Amazonehuis, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel.

Hartelijk dank voor jouw inzet!

Meer informatie nodig? Contacteer: i.vanderstighelen@amazone.be.