Het coronavirus treft onze maatschappij heel diep. De gevolgen van deze pandemie hebben een grote impact op het sociaal en economisch leven van heel de bevolking.

Volgens de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres  zijn de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van deze gezondheidscrisis voor vrouwen en meisjes zeer groot en worden zij het hardst getroffen in deze pandemie. Een pandemie vraagt dan ook een gendergerichte aanpak op veel domeinen om deze efficiënt te kunnen bestrijden.

Hiervoor is het van belang dat er informatie beschikbaar is over de situatie waarin vrouwen zich bevinden en over de gevolgen die de COVID-19 pandemie heeft op gendergelijkheid. Het Amazone Documentatiecentrum, met zijn unieke focus op grijze literatuur rond het thema gendergelijkheid, voerde daarom een screening uit rond het thema “Gender(on)gelijkheid en Covid-19“. Wij verzamelden voor u dossiers en acties van de vrouwenbeweging en beleidsdocumenten van verschillende bestuursniveaus, nationaal, Europees en internationaal. En de informatie wordt uiteraard gaandeweg aangevuld.

De documenten werden gerepertorieerd in onze online catalogus en zijn eenvoudig terug te vinden door het trefwoord “covid” in te geven in het zoekvenster. Een meer specifieke zoekopdracht kan worden uitgevoerd door in de linkermarge te kiezen op thema of trefwoord. Wij stelden ook een bibliografisch overzicht samen dat u kan consulteren via deze link. De documenten in deze bibliografie werden in vier categorieën onderverdeeld namelijk: 1) geweld, 2) economie en arbeid, 3) gezondheid en reproductieve rechten en 4) recht en gelijke kansenbeleid.

Wij wensen u een boeiende lectuur!