Gezinsconferentie: Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen

We zien vandaag in onze samenleving heel wat nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting ontstaan. Niet enkel overheden, intermediairen en professionals kunnen gezinnen ondersteunen, ook burgers en gezinnen steken zélf de handen uit de mouwen.

Tijdens de Gezinsconferentie stellen het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar deze burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. We brengen de verschillende soorten initiatieven in kaart, gaan vervolgens na wat faciliterende en belemmerende factoren zijn en welke rol de verschillende ondersteunende organisaties en overheden kunnen spelen voor burgerinitiatieven. Het onderzoek vormt ook de basis van een inspiratiegids boordevol praktijkvoorbeelden en handige tips voor bestaande burgerinitiatieven en iedereen die ideeën heeft om er in de toekomst één op te starten.

Als deelnemer van de Gezinsconferentie krijg je het onderzoeksrapport en de inspiratiegids mee naar huis. Tijdens de lunchpauze kan je burgerinitiatieven en ondersteunende organisaties ontmoeten en inspiratie opdoen.

Praktische informatie

Kostprijs:

30 euro (incl. broodjeslunch, onderzoeksrapport en inspiratiegids)

Locatie:

Odisee – Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136 te 1030 Brussel

Inschrijven:

https://gezinsconferentie2019.eventbrite.be

Programma:
09.15 u:​ ​Onthaal
​09.45 u: Verwelkoming door Tanja Nuelant, voorzitster van de Gezinsconferentie​
​10.00 u: ​Keynote speech: “De opkomst en evolutie van burgerinitiatieven in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen” door Dirk Holemans, Oikos
​10.35 u: “Het landschap van burgerinitiatieven voor en door gezinnen”
Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw​
​11.00 u: ​Pauze
​11.30 u: ​“Opportuniteiten en uitdagingen voor burgerinitiatieven”
Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw
​11.50 u: ​“Synthese en aanbevelingen voor praktijk, ondersteunende organisaties en beleid”
Bo Fagardo, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Liesbeth Matthijs, Gezinsbond vzw
​12.10 u: ​Toelichting bij het namiddagprogramma aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden
​12.45 u: ​Middagpauze en marktwerking met voorstelling van verschillende burgerinitiatieven en ondersteunende organisaties
​14.15 u: ​Keuze uit 1 van de volgende 5 activiteiten:

​1. INSPIRATIESESSIE door De Egeltjes, kinderopvang voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben.
Wat als je een goed idee hebt dat binnen geen enkele regelgeving past? Is je initiatief dan wel levensvatbaar? Een dialoog over het spanningsveld tussen innovatie en nood aan ondersteuning binnen de heersende subsidiekaders.

​2. WORKSHOP begeleid door Cokido-De Stuyverij, buitenschoolse kinderopvang door ouders/broedplek.
Hoe zorg je ervoor dat je initiatief niet te routineus wordt? Wat heb je nodig om vitaliteit in je team te behouden, opvolging te verzekeren, een gezonde structuur op te bouwen… en hoe kom je tegemoet aan de uitdagingen die hiermee gepaard gaan?

​3. PRAKTIJKVOORBEELD uit de stad Antwerpen: samen kwetsbare gezinnen bereiken.
Een samenwerking tussen Stad Antwerpen, de Huizen van het Kind en de Gezinsbond voor het bereiken van kwetsbare gezinnen.

​4. PRAKTIJKVOORBEELD uit de gemeente Kortenberg die expliciet werkt aan een participatiebeleid.
Werken aan een klimaat waarin burgers met ideeën zich geroepen en gesteund voelen om initiatieven op poten te zetten die ertoe doen voor gezinnen.

​5. PANELGESPREK, met ondersteunende organisaties en (onder voorbehoud) de Vlaamse en lokale overheid
De ondersteuning van burgerinitiatieven door overheid en ondersteunende organisaties (met onder meer De Stuyverij).
​16.00 u: Slotwoord door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gevolgd door een receptie​.