België is er op vooruitgaan op het vlak van gendergelijkheid. Dat zegt de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF), die de gelijkheid tussen de geslachten meet. Momenteel staat België op de 27ste plaats in het Global Gender Gap Report 2020 als het gaat om gendergelijkheid en dit is vijf plaatsen hoger dan de 32ste plaats van vorig jaar. Het Global Gender Gap Report werd voor het eerst gepubliceerd in 2006 en sindsdien jaarlijks geüpdatet. 75% van de ongelijkheid is gedicht, aldus het rapport. Maar het wordt minstens 99,5 jaar wachten vooraleer de achterstand van vrouwen volledig is weggewerkt.

De eerste vier plaatsen in de Global Gender Gap Index worden opnieuw ingenomen door de Noordse landen. IJsland voert de ranking aan, resp. gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden. Op de vijfde plaats staat Nicaragua, gevolgd door Nieuw-Zeeland, Spanje, Rwanda en Duitsland. Frankrijk komt op de 15de, het Verenigd Koninkrijk op de 21ste en Nederland op de 38ste plaats. Aan de staart bengelen ​​Pakistan (151), Irak (152) en Jemen (153).

Voor de rangschikking baseert het WEF zich op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen op vlak van economische participatie, politiek empowerment, gezondheid en onderwijs.

België is een uitblinker wat betreft gelijke kansen v/m in het onderwijs en krijgt hier, samen met 34 andere landen, een eerste plaats. De laagste ranking (86) voor België betreft gezondheid en levensverwachting, waar mannen veel slechter scoren dan vrouwen. Ook inzake economische participatie (54) is er flink wat ruimte voor verbetering. Dit is vooral te wijten aan het loonverschil tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk, zo blijkt uit de indicatoren.

Op het vlak van “politieke emancipatie” is de score dan weer lager dan verwacht:  België bekleedt hier de 34ste plaats. Dit heeft alles te maken met de ondervertegenwoordiging van vrouwen in ministerposten in de federale en de verschillende regionale regeringen.

Meer informatie over het Global Gender Gap Report via: