Hindernissenparcours “Assez is Genoeg” symboliseert de vele horden in loopbanen vrouwen op weg naar hun pensioen

Furia zet samen met Assez is Genoeg op Internationale Vrouwendag een hindernissenparours op in Antwerpen. Het symboliseert de vele horden in de loopbanen van vrouwen op weg naar hun pensioen: deeltijds werk (44% vrouwen tegenover 11% mannen), loonkloof (20%)…

Niet zomaar een keuze
Eén vierde van de deeltijds werkenden vindt geen voltijds werk. Onvrijwillig deeltijds werk is courant in sectoren zoals de retail en schoonmaak. Werkgevers wilen immers kunnen spelen met flexibele roosters.
De wachtlijsen in de kinderopvang, voor mensen met een beperking en bejaarden raken maar niet opgelost. Klassieke rolpatronen in combinatie met een hardnekkige loonkloof maken dat het vooral vrouwen zijn die hun betaalde arbeid terugschroeven om die zorg op te nemen.

Slecht rapport voor de regering
De regering voerde de voorbije legislatuur pensioenhervormingen door die de voorwaarden nog strenger maakten. In het bijzonder wie een onderbroken loopbaan heeft, wordt geraakt. Dat zijn niet alleen, maar wel vooral vrouwen.

Ondermaatse pensioenen
Aan het eind van een een loopbaan waarin vrouwen voortdurend jongleren met betaald werk en onbetaalde zorg krijgen ze de rekenig gepresenteerd. Eén op drie vrouwen moet het rooien met een pensioen van minder dan 750 euro. Maar één op vijf mannen zit in hetzelfde schuitje. Gemiddeld hebben gepensioneerde vrouwen 1/3 minder pensioen. Hun gemiddeld pensioen bedraagt 810 euro.

Praktisch
Furia zet het hindernissenparcours van Assez is Genoeg op tussen 16 en 17 uur op het theaterplein in Antwerpen.

Meer info: Sofie De Graeve, woordvoerster: 0479 78 98 33
www.furiavzw.be