Meer stress, relatie-ontevredenheid en huiselijk geweld door aanhoudende coronamaatregelen? Vul de enquête in (duur: 15 tot 20 min.) om na te gaan of de tweede lockdown opnieuw of zelfs een grotere impact heeft op stress, relatieproblemen en geweld binnen het gezin.

De maatregelen die tijdens de gezondheidscrisis werden opgelegd om de verspreiding van Covid19 tegen te gaan, hebben volgens een studie die de UGent op 13 mei 2020 publiceerde het niveau van stress, relatieproblemen en geweld binnen het gezin aanzienlijk verhoogd.

In totaal verklaarde 25% van de ondervraagden direct of indirect aan geweld te zijn blootgesteld. 56% vertoonde een bovengemiddeld stressniveau. Meer stress draagt niet alleen bij aan verschillende gezondheidsproblemen, maar is ook een risicofactor voor de ontwikkeling en voortzetting van verschillende vormen van geweld.

Op verzoek van de staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, mevrouw Sarah Schlitz, herhaalt de UGent haar studie en onderzoekt zij of deze tweede lockdown een vergelijkbare of grotere impact heeft. Deze keer worden bepaalde criteria toegevoegd met betrekking tot herkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit, sociaaleconomisch niveau, enz.

Deze vervolgstudie maakt deel uit van het federale actieplan ter bestrijding van gender- en huiselijk geweld, die staatssecretaris Schlitz in november 2020 met steun van de federale regering heeft gelanceerd. Voor de verspreiding van deze studie werkt de UGent samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Lees het persbericht van het IGVM.

Lees de oproep tot deelname aan de enquête van de UGent.

Vul de enquête in.