Woensdag 28 oktober wordt er per videoconferentie een coördinatievergadering van de werkgroep van de Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten gehouden. Het betreft een vergadering van de vertegenwoordigers van de 12 ministers[1]  die lid zijn van de IMC.

In de eerste plaats moet het monitoren van de activiteiten van de bijstandsdiensten worden opgedreven, zowel op het vlak van preventie, informatie, begeleiding, bescherming van slachtoffers, als op vlak van bestraffing en opvolging van daders.

“In deze gezondheidscrisis en na de strengere maatregelen die op verschillende beleidsniveaus zijn aangenomen, moeten we waakzaam blijven en klaar staan om – indien nodig – de noodprocedures opnieuw te activeren, om in heel België te zorgen voor een optimale bescherming van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld”, verduidelijkt de voorzitster van de IMC, Nawal Ben Hamou.

“De bedoeling van deze eerste vergadering is om de nieuwe deelnemende federale kabinetten te informeren over de werkzaamheden die de IMC sinds maart heeft verricht en om ervoor te zorgen dat de kabinetten hun volle steun verlenen aan de dringende maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis worden genomen” voegt Nawal Ben Hamou eraan toe

Daarnaast zetten de vier in juni opgerichte werkgroepen (Geïntegreerd beleid/Onderzoek, Preventie/sensibilisering, Bescherming en ondersteuning, Vervolgingen) hun werkzaamheden voort om te zorgen voor een optimale structurele coördinatie tussen de verschillende entiteiten, op basis van de vier pijlers van het Verdrag van Istanbul.

De voorzitster van de IMC wil er nog aan herinneren dat vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld de klok rond terecht kunnen bij de bestaande hulpdiensten, zelfs wanneer de avondklok van kracht is.

[1] NAWAL BEN HAMOU, ALEXANDER DE CROO, FRANK VANDENBROUCKE, VINCENT VAN QUICKEBORNE, SARAH SCHLITZ, BART SOMERS, ZUHAL DEMIR, WOUTER BEKE, PIERRE-YVES JEHOLET, BÉNÉDICTE LINARD, CHRISTIE MORREALE, ANTONIOS ANTONIADIS

Bron: Persdienst Nawal Ben Hamou