vrais_corps

Interview met Amazone over seksistische reclame

Amazone schonk erg veel aandacht aan de plaats van vrouwen in de media, onder meer in het kader van het project “Echte lijven”. Aan Franstalige kant werd Amazone bevraagd door de CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovosuel) voor het magazine Régulation over stereotypen in de reclame. Het resultaat kan u lezen in dit artikel (FR). Hierbij een extract (in vrije vertaling): « Strijden tegen seksisme is een collectieve verantwoordelijkheid. Wat wij dus nodig hebben zijn bewustmakings- en preventiecampagnes voor het grote publiek, voor studenten en natuurlijk voor de reclamesector zelf. Dat is de sleutel. We gaan het systeem niet veranderen met financiële boetes of handvesten. Het is de mentaliteit die moet veranderen. Het (h)erkennen van seksistische beelden en uitlatingen om er zich tegen te wapenen […]
Amazone investeert meer en meer in bewustmaking rond deze thematiek. In 2018 gaven we training in een aantal communicatieopleidingen en organiseerden we workshops voor het grote publiek. We gaan door op deze weg om bij iedereen de ogen te openen voor genderstereotypen. »

Ook proficiat aan Awsa, één van de vereniging uit het Amazonehuis, voor haar inspanningen om een deconstructie te maken van seksistische en racistische stereotypen in de reclame. Lees het artikel « Femmes et arabes: les grandes absentes de la publicité » (FR).

Link naar het volledige dossier (FR)