Deze studiedag analyseert de werking van het recht vanuit een genderperspectief. In het buitenland is een dergelijke genderanalyse van het recht al langer gemeengoed, zeker in de Anglo-Amerikaanse wereld. In België is ‘gender en het recht’ daarentegen nog grotendeels onontgonnen terrein. Nochtans spelen gendervraagstukken ook in het Belgische recht een belangrijke rol. Denk maar aan de recente discussies over de legitimiteit van quota, de uitbreiding van het vaderschapsverlof, of aan de vernietiging van de Transgenderwet door het Grondwettelijk Hof. Door deze en andere actuele gendervraagstukken in één forum samen te brengen, wil deze studiedag een fundamentele en noodzakelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gender en het recht in België.

Experten uit verschillende rechtstakken behandelen actuele thema’s uit hun vakgebied vanuit een genderperspectief. Zij brengen de ‘gegenderde effecten’ van het recht in kaart, door stil te staan bij de verschillende impact van het recht op mannen, vrouwen, of personen met een niet- binaire genderidentiteit. De sprekers beschouwen ook de rol en grenzen van het recht als middel om sociale ongelijkheden weg te werken. Zij benaderen deze thema’s vanuit verschillende invalshoeken, wat de rijkdom aan genderperspectieven illustreert.

De studiedag heeft ook aandacht voor de bredere ontwikkelingen binnen de genderstudies. Het onderscheid tussen mannen en vrouwen, traditioneel de core business van genderstudies, blijft een centrale plaats innemen. De recente MeToo-beweging heeft dit thema terug naar de voorgrond gebracht, maar eigenlijk is de vraag naar de positie van de vrouw in een arbeids- of familiale relatie nooit echt uit de actualiteit verdwenen. Daarnaast wordt ‘gender’ vandaag in toenemende mate beschouwd als een socio-culturele identiteit, in plaats van als een biologisch gegeven, en als een spectrum, in plaats van als een binaire opdeling. Die paradigmawissel noopt mogelijks tot een grondige herconceptualisering van het recht. Het personen- en familierecht lopen hier voorop in het debat. Tot slot stelt het intersectionaliteitsdenken – de idee dat sociale ongelijkheden vaak een combinatie zijn van gender, etnische achtergrond en sociale klasse – het discriminatierecht voor nieuwe uitdagingen.

Al deze thema’s worden behandeld op een praktijkgerichte en toegankelijke wijze. De studiedag richt zich dan ook op een breed publiek van rechtspractici, beleidsmakers, academici en rechtenstudenten, en op iedereen die geïnteresseerd is in een genderanalyse van het Belgische recht.

PROGRAMMA

08:40 – 09:10
Registratie en ontvangst

09:10 – 09:30
Verwelkoming en inleiding – Dr. Elise Goossens

09:30 – 10:00
Vrouwen in ondernemingen: is er hoop dankzij genderquota? – Prof. Dr. Marieke Wyckaert

10:00 – 10:30
Moederschapsverlof en vaderschapsverlof – Prof. Dr. Petra Foubert, Dra. Sara Vancleef

10:30 – 11:10
Q&A en koffiepauze

11:10 – 11:40
Gender en discriminatie anno 2020: oud nieuws of brave new world? – Dra. Marie Spinoy

11:40 – 12:10
Strafrecht na MeToo – Prof. Dr. Liesbet Stevens

12:10 – 13.20
Q&A en broodjeslunch

13:20 – 13:50
M/V met talent: een arbeidsrechtelijke invalshoek op gender – Prof. Dr. Frank Hendrickx

13:50 – 14:20
Transgenderpersonen en afstammingsrecht: een familierechtelijke benadering – Prof. Dr. Ingrid Boone

14:20 – 15:00
Q&A en koffiepauze

15:00 – 15:30
Gender(on)gelijkheden in het familiaal vermogensrecht – Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke

15:30 – 15:50
M/V/X gelijke kansenbeleid in Vlaanderen – Minister Bart Somers

15:50 – 16:00
Slotwoord – Jura Falconis

PRAKTISCHE INFO

  • DATUM: 27 Maart 2020, 8:40-16:00
  • REGISTREREN: vul dit formulier aan.
  • LOCATIE: Auditorium Zeger Van Hee (DV1 91.56) -College De Valk -Tiensestraat 41 -Leuven
  • Standaard tarief: 120 EUR*.
    Verlaagd tarief voor Jura Falconis Alumni: 100 EUR*.
    Studenten en voltijdse medewerkers KU Leuven: gratis**.

De studiedag werd erkend met 4 OVB-studiepunten. De studiedag werd eveneens erkend door de Nationale Kamer der Notarissen voor een waarde van 4 opleidingsuren. Inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste genomen door het IGO.

* Verslagboek en catering inbegrepen.

** Verslagboek en catering niet inbegrepen. Wenst u toch gebruik te maken van de catering of wenst u alsnog het verslagboek te ontvangen, gelieve per mail contact op de nemen met de organisator (jura.falconis@law.kuleuven.be)