[e-brochure] M/V/X: gemeenten, zorg voor de juiste mix!

Heb je lokale beleidsverantwoordelijkheid en heb je aandacht voor diversiteit? Wil je dat jouw beleid ten goede komt aan alle inwoners, aan mannen én vrouwen, aan jongens én meisjes met welke achtergrond ook? Dan zal de e-brochure “Gendergelijkheid: ook in mijn gemeente” met zeven aanbevelingen om concreet aan de slag te gaan je zeker aanspreken.

Gender mainstreaming, moeilijk of mogelijk?

Het gemeentelijk beleid is er voor iedereen, vrouwen, mannen, jongens en meisjes en dit dankzij « gender mainstreaming », een draak van een term, moeilijk te realiseren op het eerste gezicht … en toch binnen het bereik van iedereen. Hoe dit kan, ontdek je in onze brochure.

Gendergelijkheid, denk groots, handel lokaal

Gendergelijkheid is een wereldwijde uitdaging. En tot dusver slaagt geen enkel land ter wereld er in om dit te realiseren, aldus de Verenigde Naties. Maar wat als het lokale beleid nu eens zijn schouders zette onder deze uitdaging? De gemeente is immers het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat en een directe invloed heeft op eenieders (m/v/x) situatie.

Politieke wil, Transversaliteit, Burgerparticipatie

Gelijkheid op lokaal niveau, dat is vooral een kwestie van politieke wil. Het vraagt om een transversaal beleid en om burgerparticipatie. Van kapitaal belang, het bestaan een gemeentelijk genderactieplan. Maar de echte actors of change zijn de leden van het College en van de gemeentelijke administratie in samenspraak met de burgers (m/v/x). De 7 aanbevelingen in onze brochure zullen u inspireren om aan de slag te gaan.

Bent u een lokale verkozene, werkzaam in de gemeentelijke administratie, lid van een vereniging of wijkcomité, of gewoonweg een geïnteresseerde burger, laat dan deze kans op een inclusiever beleid niet onbenut en exploreer snel de brochure:
Gendergelijkheid: ook in mijn gemeente

Deze brochure resulteert uit de studievoormiddag “Gender en gemeentelijk beleid: goede praktijken”, die Amazone in aanloop naar de voorbije gemeenteraadsverkiezingen organiseerde samen met Furia vzw, Mouvement pour l’égalité entre femmes et hommes asbl en Synergie Wallonie asbl. U vindt er ook “tips & trics”, waardevolle inzichten van actoren op het terrein, opgetekend tijdens de studievoormiddag. En uiteraard konden bronnen voor de uittekening van een gemeentelijk genderbeleid niet ontbreken.
Voor meer informatie kan je terecht in het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid, docu@amazone.be.