institut_egalite_nl

Opnieuw sterke toename van genderdiscriminaties in 2018

Dubbel zoveel meldingen in vijf jaar tijd, met een aanzienlijke stijging in 2017 die zich voortzet in 2018. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontvangt elk jaar meer meldingen van genderdiscriminatie. Of het nu gaat om vrouwen, mannen of transgender personen, genderdiscriminatie is nog steeds een belangrijk probleem. In de aanloop naar de Internationale Vrouwendag maakt het Instituut zijn discriminatiecijfers voor 2018 bekend.

Een gezin stichten terwijl je werkt, hetzelfde loon krijgen als je collega, aangenomen worden voor je competenties, de sport van je keuze beoefenen, met respect behandeld worden … Het lijkt vanzelfsprekend, maar we zijn nog ver verwijderd van een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht haar of zijn gender. Maar seksisme, genderstereotypen, discriminatie omdat men een vrouw is, een man, geen van beide of beide, worden steeds minder getolereerd”, merkt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, op.

11% meer meldingen in vergelijking met 2017
Elk jaar stijgt het aantal meldingen van discriminatie die het Instituut ontvangt. In 2018 ontving het Instituut zo 818 meldingen, waarvan 355 informatievragen, 258 klachten en 205 mededelingen. In vijf jaar tijd is het aantal meldingen meer dan verdubbeld, met een aanzienlijke stijging in 2017, die zich voortzet in 2018 (+11%). De meest gemelde vormen van discriminatie zijn directe discriminatie, discriminatie op grond van geslacht en discriminatie op grond van moederschap. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. De helft van de meldingen is afkomstig van vrouwen, ongeveer 30% van mannen.
Werk blijft het domein waar discriminaties het vaakst gemeld worden, met 45% van de meldingen. Bijna negen van de tien werkgerelateerde meldingen betreffen een vorm van directe discriminatie. Vrouwen worden in elke fase van de arbeidsrelatie (aanwerving – arbeidsvoorwaarden – ontslag) gediscrimineerd, en in het bijzonder op grond van (zelfs toekomstige) zwangerschap en moederschap. 90% van de meldingen van discriminatie op grond van zwangerschap of moederschap houdt verband met arbeid.

De meldingen van aanzetten tot discriminatie zijn verdrievoudigd ten opzichte van 2017. Het gaat daarbij vooral over seksistische haatspraak op straat, online of in de media. Eén op de vijf meldingen bij het Instituut stelt een geval van seksisme aan de kaak.

Het aantal meldingen over transgenderisme is sterk gestegen in 2018, met 63% ten opzichte van 2017. Deze toename laat zich gedeeltelijk verklaren door de inwerkingtreding van de wet over de wijziging van de registratie van het geslacht en bepaalde administratieve problemen die daarmee samengingen. Heel wat mensen contacteerden het Instituut over de nieuwe wet (76%). De andere twee belangrijkste domeinen waarop transgender personen gediscrimineerd worden, zijn werk (28%) en goederen en diensten (28%). Een verzekering afsluiten blijkt nog steeds vaak problematisch voor transgender personen en is goed voor bijna 30% van de meldingen met betrekking tot goederen en diensten.

De gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondrecht, maar ook een noodzakelijke basis om een duurzame samenleving op te bouwen. Zoals blijkt uit de meldingen, zijn we zover nog niet. Integendeel, het Instituut heeft elk jaar meer zaken te behandelen. De uitdagingen zijn dus groot en moeten een aandachtspunt vormen voor de volgende regering“, benadrukt adjunct-directeur Liesbet Stevens.