Op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, hebben de Belgische autoriteiten op 26 november 2021 een nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen.

Op 22 februari 2022 werd een informatievergadering gehouden om het nieuwe NAP 2021-2025 voor te stellen. Zoals tijdens deze briefing is aangegeven, voorziet het NAP 2021-2025 in de oprichting van een nationaal platform van het maatschappelijk middenveld om de raadpleging van actoren in het werkveld over het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van beleidsmaatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld te formaliseren, met name in het kader van de uitvoering van het NAP 2021-2025.

Er is een oproep tot het indienen van aanvragen gelanceerd om dit nationale platform in de komende weken op te richten. Als vereniging kunt u zich vandaag nog aanmelden indien u deel wilt uitmaken van dit nationale platform. Een jury zal vervolgens de kandidaturen selecteren.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verantwoordelijk voor de praktische follow-up van deze oproep tot het indienen van kandidaatstellingen. Elke aanvraag moet vóór 25 mei, 16.00 uur, bij het Instituut worden ingediend.

Bijlagen:

De oproep tot kandidaatstelling.

Het formulier tot kandidaatstelling. De kandidaatsformulieren moeten worden ingevuld in een
tekstverwerkingsprogramma en per e-mail worden verstuurd naar het volgende
adres: nicolas.belkacemi@iefh.belgique.be.

Deze informatie op de website van het Instituut: Oproep tot kandidaatstelling – nationaal platform voor het maatschappelijk middenveld – NAP 2021-2025 | Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (belgium.be).

Consulteer het NAP 2021-2025.