Generation Amazone generatie

Dit jaar viert Amazone, het kruispunt gendergelijkheid, zijn 25-jarig bestaan! Dit zetten wij in de kijker, en wel via 2 pistes. We lanceren de prijs «De Amazone-generatie», die zal worden uitgereikt tijdens een evenement op 26 september 2020 in aanwezigheid van  de meters van het initiatief, Miet Smet en Isabelle Durant, oud-ministers en stichtsters van het Fonds «Vriendinnen van Amazone» en verzorgen een gezamenlijke agenda met alle bewoners van het Amazonehuis. Hebt u  een initiatief dat de verworvenheden van het feminisme sinds 1995 in de kijker zet? Laat het ons weten via  amazone25@amazone.be. Wij nemen het op in onze kalender.

Voor de uitreiking van deze prijs zijn wij op zoek naar 25 «gouden meisjes en/of initiatieven»!

U kan zichzelf of een persoon, vereniging, groepering, (burger)initiatief van uw keuze… kandidaat  stellen voor een nominatie, en wel op de volgende manier.

 1. Wie komt in aanmerking?
  • Meisjes en jonge vrouwen tussen 15 en 30 jaar en jonge initiatieven
  • Die een prestatie neerzetten met een opvallende en/of maatschappelijke meerwaarde, binnen het feminisme of op gelijk welk (maatschappelijk) domein
 2. Wie is de jury?
  • Een pluridisciplinaire en pluralistische schare uit de pers, de academische wereld, het ruime middenveld en Amazone
  • De winnende kandidaten worden gekozen in gezamenlijk overleg
 3. Procedure
  • Noem naam, voornaam, leeftijd en contactgegevens van de kandidaat die of initiatief dat u voordraagt
  • Beschrijf uw motivatie in maximum 25 lijnen
  • Voeg (eventueel) enkele persartikelen toe die uw argumentatie staven
  • Geef de informatie door via amazone25@amazone.be
 4. Timing
  • Deadline kandidaatstelling:  27 mei 2020
  • Bekendmaking geselecteerden: midden juni 2020
  • Uitreiking prijs: 26 september 2020
 5. Meer informatie?