Op 23 april 2021 presenteerde het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de resultaten van het project “Parents@work“, dat wordt gesubsidieerd in het kader van  gefinancierd door het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap (2014-2020)” van de Europese Unie, tijdens een webinar.

Centrale vraag van dit webinar was: “Wat doen bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven van hun werkneme(e)r(st)ers te versterken?”. Er werden tal van goede praktijken gepresenteerd zoals verlengd vaderschapsverlof, hulp bij huishoudelijke taken, financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en meer flexibiliteit op vraag van de werkne(e)m(st)ers… Een debat met vertegenwoordigers van werkgevers (VBO en UNIZO) rond vragen als “Hoe pak je deze problemen aan als werkgever? Welke maatregelen zijn nodig? Wat zijn de succesfactoren? Is dit ook mogelijk in een kmo?”, sloot de sessie af. 

In het kader van het project Parents@work heeft het Instituut diverse voorbeelden uit verschillende bedrijven van vernieuwende praktijken die het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen voor mannen en vrouwen verzameld in een databank. Er werd in het kader van dit project ook een online toolkit opgesteld met tal van goede praktijken en praktische checklists om werkgevers te helpen.

Het evenwicht tussen werk en privéleven is een belangrijke uitdaging voor de bedrijven, maar ook voor de hele samenleving. De COVID-19-crisis heeft ons herinnerd aan de mate waarin vrouwen een groot deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen. Er is dus nood aan maatregelen om de combinatie van werk en privéleven te verbeteren en tegelijkertijd de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.

Op zoek naar inspiratie? Consulteer dan zeker de projectwebsite: https://igvm-iefh-action.be/nl.