More

20-03-23

[PROGRAMMA]

De (stedelijke) openbare ruimte behoort evenzeer toe aan vrouwen als aan mannen. Maar voelen vrouwen er zich eveneens in thuis? En wat is hun plaats in het virtuele publieke domein? Tijdens deze studienamiddag van 17/9/2020, die wij organiseren met steun van equal.brussels, openen wij hieromtrent opnieuw het debat, met eminente spreeksters  onder professionele begeleiding. Vergeet ook niet dat in het kader van dit project drie bibliografieën werden gerealiseerd (zie hieronder voor de link) ter ondersteuning van de oproep aan artieste.s.n om deel te nemen aan onze tentoonstelling.

Samenvattingen van de presentaties en biografische toelichtingen bij de spreeksters en curatoren, vindt u in dit document. Vertaling FR/NL is voorzien.

13.30-13.40  Welkom door Anick Xhrouet, directrice Amazone

13.40-14.30  Symbolische aanwezigheid van vrouwen en gender
13.40-14.00    Het belang van de symbolische (re)presentatie van gender in de publieke openbare ruimte / Petra Meier
14.00-14.20    Ontwerp met en voor politieke collectieven in de publieke ruimte / Liesbeth Huybrechts
14.20-14.30     Vragen en antwoorden

14.30-15.00  Meerwaarde van aandacht voor gender bij de inrichting van de openbare ruimte
14.30-14.50    Gender en het recht op de stad / Hilde Heynen
14.50-15.10     Publiek/privé: gender als analysekader voor de deconstructie van onze ruimtelijke structuren / Apolline Vranken
15.10-15.20     Vragen en antwoorden

15.20-16.00  Koffiepauze 

16.00-16.50  Vrouwen in de digitale publieke ruimte
16.00-16.20     Vrouwelijke aanwezigheid in Wikipedia / Just for the record
16.20-16.40     Het open data project “Equal street names.Brussels” / Open Knowledge Belgium
16.40-16.50     Vragen en antwoorden

16.50-17.40  Vrouwen en seksisme in een stedelijke omgeving
16.50-17.10     Seksistische reclame en de privatisering van de openbare ruimte / Corine Van Hellemont
17.10-17.30     Gids als antwoord bij seksisme / Patricia Melotte
17.30-17.40    Vragen en antwoorden

17.40-20.00  Vernissage
17.40-18.20     Toelichting bij de selectie van de kunstwerken en bekendmaking van de laureaten  / Els De Vos en Hermès Roland
18.20-18.30     Opening van de tentoonstelling door Valerie Tanghe, voorzitster Amazone
18.30-20.00    Bezoek tentoonstelling


[INSCHRIJVING]

De studienamiddag gaat door op 17/9/2020 in de grote zaal op het gelijkvloers van het Amazonegebouw, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel.

Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht voor 10/9/2020 via: congres@amazone.be. Mochten er speciale voorwaarden in acht moeten genomen worden omwille van de Corona-maatregelen, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Deze studienamiddag gaat gepaard met de opening van de tentoonstelling waartoe in het voorjaar uitgebreide bibliografieën werden samengesteld en een oproep tot deelname voor artieste.s.n werd gelanceerd. U vindt hierover informatie in het artikel FEMALE SYMBOLS AND URBAN SPACE: WIJ ZOEKEN CREATIEF TALENT.

Deze tentoonstelling wordt geopend met een vernissage aansluitend bij de studienamiddag. Gelieve in uw aanmeldingsmail voor de studienamiddag aan te geven of u deze opening wil bijwonen.

Het project “Female symbols and urban space” wordt ondersteund door equal.brussels.


[TOEGANKELIJKHEID]

Wij streven ernaar het Amazonehuis toegankelijk te maken voor alle bezoekers, ongeacht hun specifieke behoeften rond mobiliteit.

Naar aanleiding van het project FEMALE SYMBOLS AND URBAN SPACE hebben we de kans gegrepen om de toegankelijkheid van het Amazonehuis te herbekijken.

Opnieuw mede dankzij de steun van equal.Brussels hebben we enkele aanpassingen kunnen uitvoeren, waardoor het Amazonehuis aan de huidige norm inzake toegankelijkheid voldoet.

Onze congreszalen en restaurant zijn vlot toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Het Amazonehuis beschikt over liften en deuren die breed genoeg zijn voor de meeste types rolstoelen.

In onze mooie binnentuin beschikken we over een picknicktafel met ruimte voor 2 rolstoelen. De toegankelijkheid in het hele gebouw is verhoogd door de aankoop van uitklapbare oprijplaten.

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van ons gebouw?  Aarzel niet om ons te contacteren via e-mail of telefoon.

congres@amazone.be – 02/229 38 00


[BEREIKBAARHEID AMAZONEHUIS]

Parking: We beschikken over een ondergrondse parking met 16 bezoekersplaatsen.

Openbaar vervoer:

  • Trein tot Brussel Congres – Brussel Noord – 15 minuten te voet
  • Metro via lijn 2 – halte Madou en lijn 6 – halte Kruidtuin
  • Tram via lijnen 92 en 93 – halte Kruidtuin

Fiets: Er is een fietsparking aanwezig in onze binnentuin.