expertes.brussels

expertes.brussels

Meer vrouwen naar raden van bestuur of adviescommissies leiden

Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets heeft Amazone vzw een databank uitgewerkt met vrouwelijke experten die in Brussel werken of wonen. “Brussel barst van het vrouwelijk talent: onderneemsters, academici, opiniemakers en kunstenaars. Helaas moeten we vaststellen dat zij minder aan bod komen in de media en ondervertegenwoordigd zijn in raden van bestuur of adviesorganen,” stelt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets. “Expertes.brussels zet vrouwelijke experten in de kijker. Het bedrijfsleven, de media, overheden of het middenveld kunnen zo kennis maken met inspirerende Brusselse vrouwen.”

V

anaf 2017 worden beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om minstens een derde vrouwen te laten zetelen in hun raden van bestuur. Amazone vzw en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets juichen deze nieuwe wet toe. “Een evenwichtige samenstelling man/vrouw in raden van bestuur is economisch interessant voor de bedrijven en voor de vele vrouwelijke experten die zo een kans krijgen hun kunnen te bewijzen,” aldus Staatssecretaris Debaets.” Marleen Teugels, directrice van Amazone vzw: “Wij zien de nieuwe wet op de genderquota als een win-win voor zowel de bedrijven als de vrouwen. Ik wil een warme oproep doen aan alle vrouwelijke experten die in Brussel wonen of werken om zich in te schrijven op Expertes.brussels zodat we samen de bedrijven kunnen helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.”
 
Kick-off met 100 expertes
 
De databank www.expertes.brussels is vrij toegankelijk. Geïnteresseerde vrouwen kunnen zich makkelijk inschrijven en hun expertisedomeinen aangeven. Mogelijke domeinen zijn economie, politiek, media, wetenschap, gezondheid of sport. De experten kunnen ook aangeven beschikbaar te zijn voor lezingen en debatten. Criteria voor deelname zijn: minstens 5 jaar professionele of onderzoekservaring, wonen of werken in Brussel, maar ook ervaringsdeskundigen zijn welkom. Bedrijven, organisaties en journalisten krijgen zo snel een zicht op vrouwelijke expertise in Brussel. De databank gaat van start met een brede mix van 100 voortrekkers.