Kinderen Toegelaten

HAPPY PARENTS = HAPPY EMPLOYEES = HAPPY EMPLOYERS

In juni 2016 lanceerde Amazone #kinderentoegelaten, een informatie- en sensibiliseringscampagne die ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer wil terugdringen, voor zowel vrouwen als mannen. Ouderschapsdiscriminatie is de meest verspreide vorm van discriminatie in België. De campagne wil bedrijven en organisaties aanmoedigen om een “oudervriendelijk” beleid te voeren en werkgevers de kans geven een label te verwerven, indien zij te kennen geven op het werk actief rekening te houden met de situatie van ouders. Einde 2018 werd dit project overgenomen door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
 
Met het #KinderenToegelaten logo kunnen bedrijven en organisaties in hun personeelsadvertenties uitpakken met hun oudervriendelijk beleid en dat ze gehecht zijn aan een oudervriendelijke werkomgeving. Ze kunnen het logo  ook gebruiken  op de website, als e-mailsignatuur,enzovoort. Accenture, BNP Paribas Fortis, Deloitte, Durabilis, Femma, Manpower, Savaco en Vrouwenraad hebben reeds aangegeven het logo in gebruik te nemen. Het #kinderentoegelaten logo symboliseert een vrijwillig engagement van werkgevers om ouderschapsdiscriminatie op het werk actief terug te dringen. Het logo wordt toegekend na ondertekening van de #KinderenToegelaten intentieverklaring. Uitpakken met het logo, is tegelijk een manier om anderen te inspireren.

M

eer en meer bedrijven en organisaties effenen de weg naar een #KinderenToegelaten werkomgeving.
Het platform http://www.kinderentoegelaten.org, de hashtag en de brochure maken het mogelijk om alle oudervriendelijke acties te bundelen. Ze vormen bovendien een gids van good practices en een inspiratiebron voor werkgevers die een oudervriendelijke politiek willen invoeren.
 
EEN CAMPAGNE IN MEERDERE FASEN
 
De realisatie van deze campagne heeft verschillende fasen doorlopen: een oproep tot getuigenissen van werknemers en werkgevers. Deze getuigenissen dienden als basis voor de focusgroepen met verschillende experten die rond deze thematiek werken: vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, vakbonden, vrouwenorganisaties en experts. Deze ontmoetingen maakten het mogelijk om ideeën uit te wisselen, wat leidde tot een groot aantal praktische tips. Alle informatie werd verzameld in een publicatie, die een waardevolle inspiratiebron is voor zowel werknemers als werkgevers. De publicatie komt tegemoet aan de grote nood aan informatie over het thema.