De online cursus

De Mooc entreprise (Massive Open Online Course) is een Europees project, dat wordt ontwikkeld door de Waalse Mouvement pour l’égalité entre les femmes et les hommes in samenwerking met Amazone en het Franse Psytel, dat wordt gesubsidieerd in het kader van het Rechten, Gelijkheid en Burgerschap-programma van de Europese Commissie (link, EN) en loopt tussen 01/09/2019 en 31/08/2021.

De Mooc Entreprise omhelst de ontwikkeling van een cursus die online beschikbaar zal zijn op een speciaal daartoe ontwikkelde website. De Mooc wil bewustwording creëren en bedrijven informeren over de negatieve gevolgen van seksuele intimidatie op het werk in de hoop zo seksuele intimidatie en seksistisch gedrag op het werk te verminderen.

Doelpubliek

De Mooc Entreprise richt zich in de eerste plaats naar leidinggevenden, vakbondsafgevaardigden, HR-verantwoordelijken en personen die binnen het bedrijf instaan voor het welzijn van de werknemers; mannen en vrouwen. De tweede doelgroep bestaat uit al haar werknemers, klanten en onderaannemers. De derde doelgroep tenslotte zijn de werknemers, opdrachtgevers (m/v) en onderaannemers van alle bedrijven die gebruik maken van deze MOOC en het grote publiek dat ook toegang krijgt tot de MOOC. Andere doelgroepen zijn de werkgeversfederaties, overheden, opleidingsorganisaties en vrouwenverenigingen, eerst in België en Frankrijk, daarna in de rest van Europa.

Eerste resultaten

In de eerste fase werd door het Amazone Documentatiecentrum een lijvige bibliografie opgesteld rond actuele wetgeving met betrekking tot deze thematiek en goede praktijken op het vlak van seksisme, seksuele intimidatie en welbevinden op de werkvloer,

De Mooc zelf is nog volop in ontwikkeling. Maar u kan al een kijkje nemen op de Engelstalige versie van de projectwebsite.