coe-logo-quadri

Raad van Europa neemt de eerste internationale definitie aan van seksisme

De Raad van Europa is een Europese instelling die waakt over de mensenrechten. Einde maart namen de ministers tijdens hun jaarlijkse vergadering de eerste internationale definitie van seksisme aan.

De tekst definieert seksisme als volgt (in Nederlandse vertaling):

“Elke handeling, gebaar, visuele representatie, gesproken of geschreven woord, praktijk of gedrag gebaseerd op de idee dat een persoon of een groep personen inferieur is vanwege zijn/haar/hun geslacht, voorkomend in de openbare of privésfeer, online of offline, met het doel of het effect van:

  1. het schenden van de inherente waardigheid of rechten van een persoon of een groep personen; of
  2. resulterend in fysieke, seksuele, psychologische of sociaaleconomische schade aan een persoon of een groep personen; of
  • teweeg brengend een intimiderende, vijandige, degraderende, vernederende of aanstootgevende omgeving; of
  1. vormend een belemmering voor de autonomie en volledige realisatie van mensenrechten door een persoon of een groep personen; of
  2. versterkend het handhaven van genderstereotypen.

In de tekst wordt verder erkend dat er een «continuüm bestaat tussen genderstereotypering van vrouwen en mannen, seksisme en geweld op vrouwen en meisjes », een continuüm « dat leidt naar discriminatie en dat de volledige ontplooiing van vrouwen in de maatschappij verhindert ». Seksisme is erkend als een wijdverspreid probleem.

De 47 lidstaten van de Raad worden gevraagd om hun inspanningen in de strijd tegen seksisme op te drijven.

Lees de volledige Aanbeveling (EN).