De tuin

Sinds zijn oprichting in 1995 legde Amazone een lange weg af ten voordele van gendergelijkheid. Maar Amazone is ook actief op een heel ander, zij niet minder belangrijk, domein. Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde voor de emancipatie van het individu en een gezond en gevarieerd dieet draagt hiertoe bij. Over de hele wereld zijn het vrouwen die over traditionele kennis beschikken op het vlak van duurzame landbouw en culinaire vaardigheden.

In Brussel vind je tal vrouwen uit andere culturen die maar al te graag hun kennis van gezonde eetgewoonten delen en zo de consumptie mijden van voedingsmiddelen die worden geproduceerd door een industrie die een groeiende afhankelijkheid van voor de gezondheid en het milieu schadelijke voedingsmiddelen meebrengt.

Amazone maakt van haar tuin een plaats om te experimenteren met ecologische landbouw en met de circulaire economie, een plaats ook voor contact. Alle groenten en fruit uit de tuin worden gebruikt in ons sociaal restaurant en de restjes komen terecht in onze compost. Wij bieden in ons restaurant duurzaam en ecologisch voedsel voor een betaalbare prijs.

De tuin is een plaats van ontmoeting tussen de feministische en de ecologische beweging. Van april tot oktober werken we samen met een facilitator die wekelijks voor de tuin zorgt, namelijk met Eloise Dhuy van de vzw Fabrik. In deze periode worden er elke woensdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur thematische workshops georganiseerd die gratis zijn en openstaan voor het publiek. In de winter geniet de tuin van een rustperiode.