Meiramgul, de kleine Amazone
Ter gelegenheid van haar pensionering presenteert Inge Van der Stighelen (°1957) een selectie aan werken die in de lijn liggen van de focus van Amazone. Het schilderij “Meiramgul, de kleine Amazone”, een proeve van logo en een schets ter voorbereiding van een reeks rond “AmIS, het Amazone Information System” refereren rechtstreeks aan de naam en de werking van onze vzw. De tentoonstelling bevat daarnaast vrouwenportretten en vrouwenfiguren en bestaat uit een 40tal schetsen, tekeningen en schilderijen die zij realiseerde tussen 1975 en 2022, veelal binnen de Turnhoutse Academie voor Schone Kunsten. Inge Van der Stighelen startte haar loopbaan in 1992 bij de Vrouwenraad en was sinds 1998 in functie als stafmedewerkster in het Amazone Documentatiecentrum.

De werken getuigen van een beleefde verbondenheid met een werkomgeving die ijvert voor een feministisch ideaal en brengen in een verscheidenheid van materialen (houtskool, pastel, aquarel, bister, olieverf…) via een gedreven en persoonlijke stijl het zijn en de innerlijke kracht van vrouwen in beeld.

De tentoonstelling bevat een 40tal werken en loopt actueel in het Amazonehuis. De werken zijn te bezichtigen op de drie verdiepingen in gebouw A en in de traphal van gebouw B, tot 15 december 2022.

U kan de tentoonstelling bezoeken op werkdagen tijdens de kantooruren in het Amazonehuis, dat gelegen is in de Middaglijnstraat 10 te 1210 Brussel. Wij brengen u graag in herinnering dat Amazone over een sociaal restaurant beschikt dat alle weekdagen open is voor het publiek tussen 12.00 en 14.00.