Functiebeschrijving

Werkregime: deeltijds (3/5° of 4/5°)
Duur: contract voor bepaalde duur (min 6 maandenà
Plaats: vzw Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel (www.amazone.be)

Plaats van de functie in de organisatie

De HR Officer maakt deel uit van het administratief team dat de werking van Amazone ondersteunt. Hij/zij staat in rechtstreeks contact met de directie van Amazone.

Context van de functie

Als ressource centrum biedt Amazone een waaier van diensten aan: expertise- en documentatiecentrum, lokalen, congrescentrum, vergaderzalen, restaurant, enz. Deze diensten worden zowel aan interne als aan externe klanten aangeboden: de vrouwenverenigingen en de actoren i.v.m. gelijkheid V/M.
De HR Officer werkt samen met de verschillende teams en actoren en garandeert een correcte, efficiënte en professionele uitvoering van alle HR- en administratieve processen.

Doel van de functie

De HR Officer waarborgt de correcte uitvoering van de loonbehandeling en een goede afhandeling van de processen die verband houden met het loon (controle, nazicht, respect van deadlines, opvolging van indexeringen…) en de administratieve opvolging van de personeelsdossiers.

De HR Officer voert volgende taken uit:

Op vlak van personeelsadministratie :

 • Opvolging, input en controle van gegevens in het payroll systeem (SD Worx),
 • Ondersteuning aan het opstellen van rapporteringen voor het verwerven van subsidies,
 • Opvolgen van ecocheques,
 • Opvolging van aanvragen en administratief beheer van betaald educatief verlof, contractschorsingen (tijdskrediet, ouderschapsverlof, …), specifieke statuten (DAC, GECO, PIOW subsidies, vrijwilligers, stagiairs,…)
 • Opstellen van diverse documenten en attesten (contract, einde contract, verlof…),
 • Beheer van en toezicht op tijdelijke werkloosheid.

Op vlak van personeelsbeleid:

 • Opvolging van de toepassing van de regels van PC 302 en PC 329.03, nieuwe wetgeving,
 • Deelname aan het recruteringsproces,
 • Opstellen en updaten van interne processen (bv. : arbeidsreglement, onthaalbrochure, functiebeschrijvingen, enz.),
 • Onderhouden en opvolgen van contacten met de instanties die te maken hebben met de personeelsadministratie (dienst voor preventie en bescherming op het werk, OCMW – art. 60…).

Profiel

 • U beschikt over een bachelor diploma met een economische of sociale achtergrond (bij voorkeur HR),
 • U heeft professionele ervaring van 2 jaar min. als Payroll Consultant, Payroll Officer, HR Officer op een personeelsdienst of een sociaal secretariaat is een belangrijke troef,
 • U heeft een heel goede kennis van de sociale wetgeving, vooral op vlak van de sectoren PC 302 (Horeca) en PC 329.03 (socio-culturele sector),
 • U werkt graag in teamverband,
 • U beschikt over goede relationele vaardigheden, onberispelijk vertrouwen en over het vermogen om snel autonoom te werken,
 • Een complexe werkomgeving schrikt u niet af en u bent in staat om met onvoorziene omstandigheden om te gaan,
 • U bent precies en nauwkeurig met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening,
 • U beheerst Microsoft Office goed (meer bepaald Excel),
 • U heeft bij voorkeur een operationele kennis van software om lonen te berekenen (SD Worx),
 • U spreekt goed Nederlands of Frans met passieve kennis van de andere taal.

Functiespecifieke competenties

 • Competenties op vlak van plannen, organiseren en respecteren van deadlines,
 • Oplossen van problemen,
 • Zin voor initiatief.

Ons aanbod

Wij bieden u een functie aan in Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid, waarbij u actief kan deelnemen aan de goede werking van onze organisatie. Uiteraard zorgen we voor een gepast verloningspakket en goede arbeidsomstandigheden.

Solliciteren

Stuur uw motivatiebrief en CV naar: HR@amazone.be