More

May be an image of 5 people, child, people standing and outdoors
Wanneer? 24 november van 10:00 to 13:00
Waar? Amazone vzw – Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
De inrichting van de publieke ruimte in steden en gemeenten beïnvloedt het gedrag van de mensen die er wonen, het gebruik dat ze ervan maken, hun kansen, vrijheden en mogelijkheden. Omgekeerd beïnvloeden de menselijke gedragingen en opvattingen de inrichting en manifestaties van de publieke ruimte.
Steden en gemeenten reproduceren en produceren ongelijkheid, waaronder genderongelijkheid. Deze ongelijkheid ondermijnt hun duurzame ontwikkeling.
Een duurzame stad/gemeente gaat uit van het gelijke recht van de bewoners op de ‘stad’ en moet voor elk van hen goed leefbaar en gelijk toegankelijk zijn. Haar beleid en vormgeving zijn genderbewust en inclusief. Tijdens de rondetafel focussen we op inclusie, gelijkheid en ongelijkheid op vlak van toegankelijkheid, veiligheid, ontspanning, diensten en wonen in steden en gemeenten.
We identificeren obstakels, maar kijken vooral naar oplossingen. Als basis nemen we de aanbevelingen van Agenda 2030 en de SDG’s én de New Urban Agenda, met focus op SDG 5 over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes en SDG 11 over duurzame steden en gemeenschappen.
We hebben hiervoor gerenommeerde experten en terreindeskundigen uitgenodigd. Zij zullen hun kennis en expertise met ons delen. Samen met hen en met vertegenwoordigers van de overheid gaan we daarna in dialoog over mogelijke beleidspistes.

Programma

9u30 Onthaal
10u00: Inleiding, Meron Knikman, voorzitter Vrouwenraad
10u15: Reproductie en productie van genderongelijkheid in de publieke ruimte: een feministisch perspectief op de ‘stad’, Hilde Heynen, prof. dr. Ir, architectuurtheorie, KU Leuven
10u35: Onderzoeksmethoden in urbanisme: een kritische benadering vanuit feministisch perspectief, Soumaya Majdoub, oprichter Women in Urbanism
10u55: Aangename groene en blauwe ruimtes: 10 ontwerpprincipes voor een meer genderinclusieve publieke ruimte, Sabine Miedema, onderzoeker bij Kind en Samenleving
11u15: Koffie
11u30: Sekse, gender, veiligheid en (on)veiligheidsgevoelens in de publieke ruimte, Irene Zeilinger, socioloog, auteur, oprichter en vertegenwoordiger van Garance
11u50: Genderinclusieve steden in de praktijk: resultaten van het pilootproject van zijkant ‘Girls make the city’, Julie Van Garsse, stafmedewerker bij zijkant en coördinator van het project.
12u10: Onder experten: aanbevelingen voor een meer gendergelijke en inclusieve urbane ontwikkeling, interactieve dialoog o.l.v. Meron Knikman, voorzitter Vrouwenraad.
12u45: Leefbare Vlaamse steden en gemeenten voor allen: visie en engagement voor duurzame genderinclusieve planning en ontwikkeling, Bart Somers, viceminister-president Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen (o.v.).
13u00: Lunch en netwerking.