Logo Printen Logo RSS logo facebook

Raad van Europa creëert wettelijk kader voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

100. Raad van Europa creëert wettelijk kader voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Op 7 april 2011 aanvaardde het Comité van ministers van de Raad van Europa een nieuwe conventie over de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld (kortweg "CAHVIO"). [1]

Deze conventie is een mijlpaal in de strijd tegen geweld op vrouwen. Het is immers het eerste bindend instrument ter wereld dat een omvattend wettelijk kader creëert om geweld te voorkomen en om slachtoffers te beschermen en dat een einde maakt aan de straffeloosheid van geweldplegers. Dit wettelijk instrument definieert en bestraft verschillende vormen van geweld tegen vrouwen (inclusief gedwongen huwelijken, vrouwelijke besnijdenis, stalking en fysisch, psychologisch en seksueel geweld).

De Conventie voorziet ook in de oprichting van een internationale groep van onafhankelijke experts om de implementatie van deze nieuwe wetgeving op nationaal niveau vorm te geven en op te volgen.

De Conventie zal vanaf 11 mei 2011 in Istanbul ter ondertekening aangeboden worden aan de lidstaten van de Raad van Europa.

Lees de tekst van de Conventie (Engels) en de toelichting bij de tekst (Engels).

De vrouwenbeweging reageerde op deze Conventie bij monde van de Europese Vrouwenlobby (EWL). De EWL reageerde tevreden op de totstandkoming ervan en beschouwt deze Conventie als een vrucht van jarenlang lobbywerk. De Conventie moest volgens de EWL beantwoorden aan een aantal eisen:

  • beschouwd worden als een mensenrechten instrument
  • de oprichting van een onafhankelijk monitoring orgaan inhouden
  • erkennen dat geweld tegen vrouwen (en huiselijk geweld) voortkomt uit genderongelijkheid
  • alle vormen van mannelijk geweld tegen vrouwen omvatten
  • voorzien in bescherming en dienstverlening.

Toch plaatst de EWL enkele kanttekeningen. Zo vreest de EWL dat een aantal landen (zoals Bulgarije en Rusland) de Conventie niet zullen ondertekenen en verwacht zij weerwerk tegen sommige definities in de conventie vanuit conservatieve hoek.

Positief is dan weer dat de EU de gelegenheid krijgt om deze nieuwe Conventie tegen geweld op vrouwen te ratificeren en zo op haar beurt eigen wetgeving in het leven kan roepen. Bovendien kondigden sommige Europese landen zoals Noorwegen, Duitsland, Spanje en Slovakije aan de Conventie vlug te ratificeren.

Ook ziet de EWL een taak weggelegd voor het middenveld. Het is nu aan NGO’s om hun leden te mobiliseren en ervoor te zorgen dat alle landen van de Raad van Europa de conventie ratificeren en dat de EU hetzelfde doet.

Lees de volledige reactie van de EWL (Engels)

Website met rijke bron aan informatie over CAHVI0 en gendergerelateerd geweld.

Informatiebrochure "Working towards a convention on preventing and combating violence against women and domestic violence" (Engels).

[1] België ondertekent Verdrag Raad van Europa over geweld tegen vrouwen op 11 september 2012. Lees het persbericht.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3