Logo Printen Logo RSS logo facebook

Ook het Belgisch Grondwettelijk Hof veroordeelt ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in verzekeringen

50. Ook het Belgisch Grondwettelijk Hof veroordeelt ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in verzekeringen

Op 30 juni 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof met Arrest nr. 116/2011 de wet van 21 december 2007 die bepaalt dat verzekeraars een aparte premie mogen vragen aan mannen en vrouwen v.w.b. levensverzekeringen.

Eerder had het Grondwettelijk Hof in haar Arrest nr. 103/2009 van 18 juni 2009 de vraag om de "vernietiging van de wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden, vanwege de vzw « Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop » en anderen" doorverwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

"Om die redenen,
het Hof,
alvorens ten gronde uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de volgende prejudiciële vragen :
1. Is artikel 5, lid 2, van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten verenigbaar met artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en meer bepaald met het bij die bepaling gewaarborgde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie ?
2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is hetzelfde artikel 5, lid 2, van de richtlijn eveneens onverenigbaar met artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wanneer de toepassing ervan wordt beperkt tot de levensverzekeringsovereenkomsten ?
"

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat dergelijk onderscheid tussen vrouwen en mannen strijdig is met het anti-discriminatieprincipe en legde de verplichte gelijkschakeling van mannen en vrouwen in de vastlegging van de verzekeringspremies op. Lees meer hierover in dit artikel.

Met deze uitspraak volgt het Belgisch Grondwettelijk Hof dus de redenering van het Europese niveau. Verzekeraars krijgen nu tot 21 december 2012 de tijd om zich aan te passen en geslacht niet meer in aanmerking te nemen als factor in de berekening van hun premies. Vanaf 21/12/12 mag er geen verschil meer zijn in de premies voor mannen en vrouwen voor levensverzekeringen.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1