Logo Printen Logo RSS logo facebook

"Resultaten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen"

"Resultaten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen"

Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze aandachtspunten werden uitgewerkt en opgenomen in de publicatie "Resultaten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen".

Volgende thema’s komen in deze publicatie aan bod:

  • Een sterkere genderdimensie in werkgelegenheid en de loonkloof tussen vrouwen en mannen wegwerken. Het Belgische voorzitterschap is het eerste dat de EU2020-Strategie voor groei en werkgelegenheid in werking heeft gesteld. In het kader van de goedkeuring van de richtlijnen voor werkgelegenheid, heeft het Belgische voorzitterschap toegezien op een versterking van de gendergelijkheid. Een van de voornaamste prioriteiten is de werkgelegenheidsgraad van vrouwen optrekken, de gelijke verloning vormt eveneens een belangrijke Europese doelstelling.
  • De strijd tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen vormt een van de grootste obstakels in het realiseren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en betekent een grove schending van de rechten en de fundamentele vrijheden. Daarom heeft het Belgische voorzitterschap de Europese Commissie gesteund in de uitwerking van een efficiënt beleid ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen.
  • Een nieuwe Europese strategie voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De Europese Commissie heeft in september 2010 haar nieuwe strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2011-2015) voorgesteld. Deze strategie bestaat uit vijf grote thema’s: gelijke economische onafhankelijkheid, gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk, gelijkheid in besluitvorming, waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd geweld en gendergelijkheid buiten de Europese Unie.

Inhoudstafel:
1. Inleiding door Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister, Minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie en Asielbeleid
2. De strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen
3. Hoe de loonkloof tussen vrouwen en mannen wegwerken?
4. De ondersteuning van de uitvoering van de strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015)
5. De strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Download de volledige publicatie in het Nederlands (PDF, 3.58 MB). De publicatie is ook beschikbaar in het Frans en het Engels.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3