Logo Printen Logo RSS logo facebook

Comité inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW)

Comité inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW)

Historiek
Het Comité inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) werd opgericht in 1982 na de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Verdrag ter Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen om toezicht te houden op de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag.

Werking
CEDAW komt tweemaal per jaar samen in New York en is belast met het onderzoek van de verslagen, die de staten die het Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen hebben geratificeerd, om de vier jaar moeten indienen.

Daarnaast neemt het CEDAW-comité ook zogenaamde ’Algemene aanbevelingen’ (’General recommendations’) aan. De ’Algemene aanbevelingen’ vermelden maatregelen die staten zouden moeten nemen en geven ook interpretaties van verdragsbepalingen.

Sinds de Algemene Vergadering van de VN het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag [1] (EN) heeft aangenomen, is de taak van CEDAW uitgebreid. Dit Facultatief Protocol maakt CEDAW bevoegd om klachten van individuele vrouwen of groepen vrouwen te ontvangen en te behandelen.

Samenstelling
CEDAW is samengesteld uit 23 experten, die worden verkozen voor een periode van 4 jaar door de landen die het verdrag hebben geratificeerd (en kunnen worden herverkozen). Hoewel ze door hun regeringen worden benoemd, hebben de leden van het comité zitting als onafhankelijke deskundigen en niet als afgevaardigden of vertegenwoordigers van hun land.

Belgische bijdragen
België bekrachtigde het Verdrag in 1985 en het aanvullend protocol in 2004 en brengt om de vier jaar aan het Comité verslag uit over de toepassing ervan op nationaal niveau. België diende sindsdien zeven verslagen in. Het laatste verslag dateert van 2012.

Middenveldorganisaties kunnen "schaduwrapporten" opstellen. In 2014 werd er in deze een gezamenlijk initiatief genomen door de Vrouwenraad en de Conseil francophone de Belgique. [2]

[1] Vertaling in het "Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jg. 2000, nr. 99

[2] Meer hierover in het artikel "Koepels schrijven schaduwrapport voor CEDAW-comité" op de website van Amazone.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1