Logo Printen Logo RSS logo facebook

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceert haar Activiteitenverslag 2010

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceert haar Activiteitenverslag 2010

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) publiceerde op 29 september haar Activiteitenverslag 2010, waarmee het de aandacht vestigt op de discriminaties en ongelijke behandelingen op grond van geslacht in België.

Eerstelijnsdienst

Er werd een eerstelijnsdienst op poten gezet om informatieaanvragen en klachten van het publiek beter te kunnen behandelen. In 2010 ontving het Instituut 448 telefonische oproepen via het gratis nummer 0800/12.800. Dat resulteerde in 221 meldingen, waarvan 91 informatieaanvragen en 130 klachten. Van die klachten waren er 40 afkomstig van mannen, 70 van vrouwen en nog eens 20 van diverse organisaties. Het m/v-verschil stemt overeen met de bevindingen van verschillende IGVM-studies die aangeven dat vrouwen vaker het slachtoffer worden van geslachtsdiscriminatie dan mannen. Zoals elk jaar werden vrouwen vaker gediscrimineerd in de domeinen ‘werk’ en ‘onderwijs en opleiding’, terwijl discriminatie van mannen vaker voorkwam in het domein ‘goederen en diensten’.

Sensibiliseren

In 2010 voerde het Instituut een grote bewustmakingscampagne om de aandacht te vestigen op de vier discriminaties waarmee het Instituut het vaakst te maken krijgt: zwangerschaps- en moederschapsdiscriminaties, seksisme, geweld en de loonkloof. Deze campagne was hoofdzakelijk gericht op de vrouwelijke burgers, de voornaamste slachtoffers van deze discriminaties, maar ook de mannen werden erbij betrokken.

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

"Het Instituut heeft zich sterk toegelegd op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie om het Europees gendergelijkheidsbeleid te consolideren en te verbeteren, en we zijn bijzonder trots en tevreden over de behaalde resultaten", verklaart Michel Pasteel. Drie evenementen dienen daarbij zeker vermeld te worden: de conferentie over de loonkloof, de informele vergadering van de ministers van gelijke kansen en de Top van vrouwelijke ministers van de EU over de bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

Bekendheid bij het grote publiek

Het Instituut wint sterk aan zichtbaarheid. De website van het werd in 2010 145.652 keer bezocht. Dit is een stijging met bijna 60% tegenover 2009.

Lees het volledige persbericht naar aanleiding van de publicatie van het activiteitenverslag.

U kan de publicatie online lezen of een papieren versie bestellen.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3