Logo Printen Logo RSS logo facebook

Structuren voor gendergelijkheid in de Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) is het uitvoerende orgaan van de EU. Zij stelt voorstellen op voor nieuwe EU-wetgeving en zij houdt zich bezig met de uitvoering van het EU-beleid en de besteding van het geld van de EU. Zij verdedigt de belangen van Europa als geheel en ziet erop toe dat alle EU-landen de Europese verdragen en wetten naleven. DE EC in haar geheel omvat 20 commissariaten.

Structuren voor gendergelijkheid

De commissaris bevoegd voor Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid is Věra Jourová (Tsjechië). Zij is inzake haar bevoegdheid Genderlijkheid verantwoordelijk voor de relatie met het European Institute for Gender Equality (EIGE) en de EU Agency for Fundamental Rights (FRA). De Europese Commissie is onderverdeeld in departementen (DG - directorates-general). Het departement bevoegd voor ondermeer fundamentele rechten en gendergelijkheid is de DG Justitie. Dit departement wordt geleid door een directeur-generaal, namelijk Paraskevi Michou.

De DG Justitie is onderverdeeld in vier afzonderlijke directoraten, waarvan Directoraat D - Equality zich ondermeer bezighoudt met gendergelijkheid en geleid wordt door Salla Saastamoinen.

D1: "Gelijke behandelingwetgeving" houdt zich met juridische kwesties i.v.m. gelijkheid en discriminatiebestrijding. D1 bereidt de regelgeving voor en bekijkt hoe richtlijnen kunnen worden geïmplementeerd. De implementatie van de richtlijnen blijft wel een nationale aangelegenheid. D1 staat onder leiding van Andreas Stein.

D2: "Gendergelijkheid" houdt zich bezig met de gelijkheid van vrouwen en mannen. D2 buigt zich over een aantal thema’s zoals gelijke beloning en gender mainstreaming en is verantwoordelijk voor de opstelling van de strategische vijfjarenplannen voor gendergelijkheid. D1 staat onder de leiding van Daniela Bankier.

D3 buigt zich over het anti-discriminatiebeleid en Roma coördinatie. Lina Papamichalopoulou is hiervan diensthoofd.

Bekijk het organogram DG Justitie in grafische vorm

Beleid

Op 5 maart 2010 heeft de Commissie het Vrouwenhandvest aangenomen met het oog op het verbeteren van de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa en in de hele wereld.

In december 2015 heeft de Commissie het Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 bekendgemaakt, dat de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 van de Commissie opvolgt en verlengt [1] [2].

Het strategisch engagement richt zich op de volgende vijf prioritaire gebieden:

  • verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en gelijke economische onafhankelijkheid;
  • verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen en dus ook bestrijding van armoede bij vrouwen;
  • bevordering van gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming;
  • bestrijding van gendergerelateerd geweld en bescherming en ondersteuning van de slachtoffers;
  • bevordering van gendergelijkheid en van de rechten van vrouwen in de hele wereld.

Dit nieuwe vijfjarenplan kwam tot stand na onder meer een Openbare Raadpleging die de Europese Commissie organiseerde van 21/4/2015 tot 21/7/2015 om zich te informeren over de meningen van een breed publiek rond gendergelijkheid na 2015. Doelgroepen van de Raadpleging waren: de Lidstaten; vakbonden; middenveldorganisaties die zich buigen over de m/v-gelijkheid en geweld op vrouwen en individuele personen.

Informeer u

De website voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen is helemaal vernieuwd en bevat veel informatie rond de belangrijke gelijke kansenthema’s: ongelijke beloning van vrouwen en mannen; evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen aan de besluitvorming; gelijke economische onafhankelijkheid en op gender gebaseerd geweld. De website geeft ook toegang tot instrumenten voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, tot data en wetgeving, tot subsidiemogelijkheden en evenementen. Via RSS-feeds kan men zich inschrijven op nieuwsberichten.

Subsidielijnen

[1] Een keer in vijf jaar doet de Europese Commissie een mededeling aan het Europees Parlement, aan de Raad, aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio’s een mededeling waarin zij een vijfjarenstrategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voorstelt, zich baserend op de resultaten van de vorige periode van vijf jaar.

[2] Zie hierover ook het artikel "Nieuwe Europese vijfjarenstrategie voor gendergelijkheid!.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3